úvodní strana‎ > ‎

aktuální informace

Informace k návratu do školy a školky
ŠKOLA:
- jízdní řád autobusu - jako obvykle 6.44 do školy, 11.46 ze školy. !! Výuka bude ukončena v 11.30 hodin, následuje oběd v budově školy a poté žáci INDIVIDUÁLNĚ odchází domů / na autobus. Nebude již zajištěn dohled.
- do školy se vrací téměř všichni žáci
- vyučování začíná pro žáky 3. a 4. ročníku každý den v 7.05 hodin,
   pro žáky 1. a 2. ročníku každý den v 8.00 hodin (počítáme s možným příjezdem v rozmezí 7.00 - 8.00)
- vyučování probíhá ve dvou oddělených skupinách 1.+2. a 3.+4.
- dopolední výuka je rozdělena do tří bloků s proměnným obsahem dle potřeby. Od 7.00/8.00-8.45, svačina, 9.05-10.30, přestávka, 10.40-11.30
- pravidelný rozvrh bude upřesněn na stránce rozvrh(rozložení Aj, Př, Vl, Prv... v jednotlivých dnech), budeme se snažit maximum času trávit v okolí školy
- oběd proběhne ve škole formou dovezeného hlavního jídla (bez polévky) mezi 11.30 a odjezdem autobusu. Školní kuchyň bude v provozu. (předběžně upozorňuji, že vzhledem ke skokovému zdražení potravin, dojde nejspíše od 25. 5. ke zdražení obědů)
- školní dohled oficiálně končí nástupem dětí do autobusu
- několik žáků bude pokračovat odpoledním blokem od oběda do vyzvednutí rodiči, nejdéle pak do 15.30, kdy odjíždí od školy linkový autobus
- je třeba dbát zvýšených hygienických nároků, žáci musí mít k dispozici dvě roušky + obal. Pokud by některý žák vykazoval známky nákazy, ponechejte ho prosím doma - NEMŮŽE BÝT PŘIJAT K VYUČOVÁNÍ ZŠ!.. I v čase mimo školu se děti musí řídit platnými nařízeními vlády ČR.
- první den vyučování (25. 5.) žáci odevzdají čestné prohlášení. Prohlášení je ke stažení dole na této stránce, formuláře budou připraveny i při vstupu do školy, pokud ráno dorazíte spolu s dětmi.
- vyučování v tomto školním roce bude ukončeno v pátek 26. června vydáním vysvědčení. (na dny 29. a 30. 6. bylo vyhlášeno ředitelské volno)

ŠKOLKA:
- provoz MŠ bude v plném rozsahu obnoven v pondělí 25. května
- provozní doba i ostatní důležité časy zůstávají tak, jako po celý rok
- mimo MŠ (příchod a odchod) děti a rodiče dodržují platná nařízení vlády ČR.
- děti a vyučující se v MŠ pohybují bez roušek, budeme dbát na zvýšenou hygienu, rodiče prosím s rouškou a pokud možno v co nejmenší míře (co se týče pohybu po budově MŠ)
- program bude v co největší míře probíhat venku
- svačiny a obědy se podávají v horním patře, jinak ale budeme pouze v dolním patře (týká se i spaní několika dětí)
(předběžně upozorňuji, že vzhledem ke skokovému zdražení potravin, dojde nejspíše od 25. 5. ke zdražení obědů a svačin)
- školné se neplatí za měsíce březen, duben a květen
- platba za obědy proběhne v týdnu od 22. června souhrnně za březen, květen a červen (rodiče dětí, které nenastoupí, budu v průběhu informovat SMS o platbě za březen)
- provoz v tomto školním roce bude ukončen v pátek 26. června. (na dny 29. a 30. 6. bylo vyhlášeno přerušení provozu)
- první den (25. 5.) rodiče odevzdají čestné prohlášení. Prohlášení je ke stažení dole na této stránce, formuláře budou připraveny i při vstupu do školky, můžete vyplnit ráno při příchodu.
- pokud by některé dítě vykazovalo známky nákazy, ponechejte ho prosím doma - NEMŮŽE BÝT PŘIJATO DO PROGRAMU MŠ!.

Na nové stránce rozvrh najdete "vysílací" časy k jednotlivým předmětům.

Hodnocení:
V učebně zmizely jedničky ;o) Za Vaši vypracovanou odpověď zde nedostáváte známky (1-5), ale body - čím více bodů, tím lépe. U každé práce máte vždy napsáno, kolik je možné získat bodů a kdo má všechny, může si udělit jedničku, klidně s hvězdičkou ;o)

Na stránkách jednotlivých ročníků (níže nebo vlevo) najdete konkrétní úkoly pro celý nadcházející týden. Postupujte podle Vašich možností, práci si naplánujte - nezapomínejte ani na zdravý spánek a dostatek pohybu.

Matýskova matematika
Ke každé straně ve velkém Matýskovy  najdete výuková videa s vysvětlením příkladů na této internetové stránce: www.matyskova-matematika.cz
Pokud si děti nebudou vědět rady najdou zde vysvětlení a ukázky.

Interaktivní učebnice Nové školy:
Nakladatelství Nová škola, od kterého máme část učebnic, uvolnilo jejich interaktivní licence. Máme dvě možnosti, jak je prohlížet - buďto nainstalovat program Media Creator, kam si pak jednotlivé tituly stahujeme nebo využít přímo internetový prohlížeč.
Po přihlášení si můžete kterýkoli titul přidat prostřednictvím záložky „katalog“, tím získáte licenci na 30 dní, kterou Vám následně automaticky prodloužíme do 31. 8. 2020.
Interaktivní učebnice Taktik:
Druhé nakladatelství, od kterého máme velkou část učebnic a pracovních sešitů, licence uvolnilo též, ale jinou cestou. Klikněte na tento odkaz - Taktik, zaregistrujte se (zvolte si i heslo) a můžete využívat libovolnou učebnici (vyplnění ročníku v registraci nerozhoduje - máte přístup ke všem). Týká se zejména prvouky pro 3. ročník, přírodovědy a vlastivědy pro 4. ročník. K dispozici máte jak učebnici, tak pracovní sešit. Můžete spouštět doprovodná videa a doplňovačky.
 
Angličtina
odkaz na WocaBee

Registrace na portálu Včelka:
Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.


V úterý 24. 3. již proběhne matematika a český jazyk pro 3. a 4. ročník

Zítra (24. 3.) - v úterý dopoledne (příp. během dne) zkusím zavolat prvňáčkům a druhákům (rodičům), abychom zkontrolovali nastavení a mohli se od středy vrhnout také na video výuku.

V pátek 20. 3. jsem všem rodičům zaslal informační e-mail. Poprosil bych rodiče, kteří mi zatím neodpověděli, o odpověď, abych ověřil, že máme správné adresy a naše zprávy se k Vám dostanou. V návaznosti bych vyhlásil první experimentální videosetkání pro třeťáky a čtvrťáky v pondělí 23. 3. v 10.15 hodin. Mělo by to fungovat tak, že kdo bude mít zájem, zapne přístroj, spustí Hangouts a počká, až mu zavolám. To zajistí, že se všichni sejdeme v jedné místnosti (což je mimochodem asi správný překlad slova Hangouts). 
Taktéž jsem nachystal první úkol do tříd v učebně google. Můžete vyzkoušet. 
Paní učitelka též nachystala nějaké úkoly pro čtvrťáky.
A v neposlední řadě 21. března začalo jaro. Uvidíme se v pondělí...

Pokud naléhavě potřebujete "žádost o ošetřovné" pro Vašeho zaměstnavatele, než si originál vyzvednete na obecním úřadě, mohu Vám ji zaslat e-mailem naskenovanou. Kontaktujte mne na mikes@zsdobrnice.cz .

Postřehy z domácí výuky:
Na ČT2 běží dopoledne pěkné vyučování pro 1. třídu od 9.00, pro 2.třídu od 9.35, pro 3. třídu od 10.10 a pro 4.třídu od 10.50.
Stanovte dětem "zvonění" jako ve škole - předem se domluvte od kolika do kolika budou pracovat na jednotlivých předmětech (vytvořte si vlastní rozvrh).
Některá cvičení v matematice (pokud vidíte, že tomu děti rozumí) můžete projít pouze ústně. Do PS pak jen poznamenejte Ú. 

Podřízené stránky (5): 1_ročník 2_ročník 3_ročník 4_ročník postupy
Ċ
Jan Mikeš,
19. 5. 2020 4:33
Comments