1_ročník

týden 1. března - 5. března

prvouka 
sledujte denní činnosti PS str.36 cv. 1

český jazyk
Slabikář 2. díl str. 15 - 19 (společně)
Písanka do strany 18
Zdokonalujeme čtení str. 14 - 18

matematika
Strany 1, 2 a 3 ve velkém Matýskovy
Strany 1 a 2 v malém Matýskovy
 
týden 25. ledna - 29. ledna
český jazyk
Slabikář  1. díl str. 46 - 48 - společně při online výuce
Slabikář str. 49 - 50 - samostatně (až po středeční online hodině)
Písanka 1. díl str. 46 - 49
Slabikář str. 14/cv. 1 - přepsat sloupečky (každé slovo jednou, za slovy píšeme čárku)
Zdokonalujeme čtení str. 53 - 57

matematika
Strany 33-37 ve velkém Matýskovy a  strana 10 v psaní číslic (trénujte číslo 9)


 
do středy 18. listopadu
český jazyk
Slabikář str. 3, 4 - společně
Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři str. 1 a 58
Písanka str. 4

matematika:
Velký Matýsek - strany 44 a 45

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

prvouka
Oskarova prvouka str.15 celá strana
Prosím, opakujte s dětmi dál názvy stromů a jejich plody

Zadání úkolu ze dne 11.11. na další hodinu - Oskarova prvouka str. 17 cv. 3 - nakreslete obrázek vystihující podzim. Použijte obyčejnou tužku a pastelky.

český jazyk
Živá abeceda str. 56 (společně)
Slabikář str. 2,3 (společně)
Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě str. 36 - 40
Pracovní listy str. 36 (rámečky a tečkované předměty) - na fólii, možno opakovaně
Písanka str. 1 - 3
Podlouhlý sešit - Po procvičení v Písance prosím rodiče o předepsání:
1. řádek  - psací i
2. řádek - psací í
3. řádek  - střídat psací i, í

matematika:
Velký Matýsek - strany 40 až 43  (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)
Malý Matýsek - strany 16 až 18.
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3, 4 a 5. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
Živá abeceda str. 46 - 55 (společně str. 46, 48, 50, 52)
Zdokonalujeme čtení str. 27 - 35
Uvolňovací cviky str. 26 - 29
sešit Cviky - dokončit

matematika:
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3, a 4. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.
Velký Matýsek - strany 36 až 39. (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)
Malý Matýsek - strany 14 až 15.

prvouka
Oskarova prvouka str.14 cv.1 -opakovat, cv.2 vypracovat
Prosím, opakujte s dětmi názvy stromů a jejich plody

týden 26. října - 30.října

český jazyk
Živá abeceda str. 44 - 45
Zdokonalujeme čtení str. 25 - 26
Uvolňovací cviky str. 24, 25
sešit Cviky úkol č. 4 
list str. 33

prvouka
Oskarova prvouka  str. 13/2, 4 opakovat + cv. 5 za domácí úkol

matematika:
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3 a 4. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.
Velký Matýsek - strany 34 až 35. Číslo 5.  (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)

týden 19. října - 23.října

český jazyk:
Živá abeceda do str. 43 (vyvození písmene P a slabik PA, PE PO  str. 38 a str. 40   společně při videovýuce )
Uvolňovací cviky str. 22, 23, 
List str. 31
sešit Cviky úkol č. 2, 3 a 6
Zdokonalujeme čtení 18 - 24
Poznáváme abecedu - vybarvit písmeno P, délka slabik pro slova začínající na P (společně)  

prvouka
Oskarova prvouka str. 13 cv. 1,2

matematika:
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3 a 4. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.
Velký Matýsek - strany 32 až 33. (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)
Malý Matýsek - strany 1113.

____________________________________________________

týden 14.října - 16.října

český jazyk:
Živá abeceda do str. 37
Uvolňovací cviky do str. 21
Zdokonalujeme čtení str. 17
sešit Cviky úkol č. 1
List str. 29

prvouka

matematika:
Velký Matýsek - strany 29 31. 
t
Comments