1_ročník

týden 5. dubna - 9. dubna (5. dubna  - Velikonoční pondělí)

prvouka
PS str. 50 cv. 4
PS str.51 cv. 2

český jazyk
Slabikář str. 38 - 41 (str. 38, 40, 41 - společně; str. 39 samostatně)
Barevná abeceda - vybarvit písmeno G; obrázky k písmenu G - délka slabik (společně)
Zdokonalujeme čtení str. 34 - 37
Písanka str. 36 - 39
Slabikář str. 14/cv. 1 a 4 - slova přepsat do sešitu

hudební výchova
úkol viz GOOGLE UČEBNA

matematika
Strany 19 až 22 ve velkém Matýskovy
Stranu 12 v malém Matýskovy

týden 29. března - 31. března (1. dubna - velikonoční prázdniny, 2. dubna -  státní svátek)

český jazyk
Slabikář str. 34, 35 (společně)
Slabikář str. 36,37 (samostatně)
Poznáváme abecedu - délka slabik (obrázky pro písmeno F)  - společně
Písanka str. 32 - 35
Zdokonalujeme čtení str. 31 - 33

prvouka
v Google učebně úkol: Křížovka - jaro (odkaz na online cvičení)
PS str. 48 cv.  3

matematika
Strany 16 až 18 ve velkém Matýskovy
Strany 10 a 11 v malém Matýskovy

týden 22. března - 26. března

prvouka 
PS str. 48 cv. 1


český jazyk
Slabikář str. 30 - 33 (společně)
Poznáváme abecedu  - délka slabik u obrázků k písmenu CH (společně)
Zdokonalujeme čtení  str. 27 - 30
Písanka str. 28 - 31
Slabikář 2 str. 7/cv. 1 a str. 9/cv. 2 - sloupečky přepsat do sešitu (vynechte slova začínající velkým písmenem)

hudební výchova
poslechni si a nauč se zpívat písničku viz GOOGLE UČEBNA

pracovní výchova
v GOOGLE UČEBNĚ najdete zadání na výrobu kuřátka

matematika
Strany 12 až 15 ve velkém Matýskovy
Strany 8 a 9 v malém Matýskovy

týden 15. března - 19. března

prvouka
PS celá strana 42 (Mája)

český jazyk
Slabikář str. 26 - 30 (společně)
Poznáváme abecedu  - vybarvit obrázky k písmenu Ř
Poznáváme abecedu - délka slabik (společně)
ZČ str. 24 - 26
Písanka str. 24 - 27
Slabikář str. 3/cv. 1  - přepsat do sešitu
Slabikář str. 4/cv. 5 - přepsat do sešitu
GOOGLE UČEBNA  - úkol

hudební výchova
GOOGLE UČEBNA - úkol

matematika
Strany 8 až 11 ve velkém Matýskovy
Strany 5 až 7 v malém Matýskovy

týden 8. března - 12. března

prvouka
PS str. 41 celá strana

výtvarná výchova
v GOOGLE UČEBNĚ - Jaro - kočičky

český jazyk
Slabikář  2. díl str. 20 - 25 (společně str. 20,21, 23,24, str. 22 a  25 samostatně) 
Písanka str. 19 - 23
Zdokonalujeme čtení str. 19 - 23
Slabikář 1. díl  str. 44/cv. 1 - přepsat slova v růžovém, žlutém a zeleném sloupečku
Poznáváme abecedu - délka slabik u obrázků k písmenu Č a Ž -  společně

hudební výchova
GOOGLE UČEBNA - úkol

matematika
Strany 4 až 7 ve velkém Matýskovy
Strany 3 a 4 v malém Matýskovy

týden 1. března - 5. března

prvouka 
sledujte denní činnosti PS str.36 cv. 1

český jazyk
Slabikář 2. díl str. 15 - 19 (společně)
Písanka do strany 18
Zdokonalujeme čtení str. 14 - 18

matematika
Strany 1, 2 a 3 ve velkém Matýskovy
Strany 1 a 2 v malém Matýskovy
 
týden 25. ledna - 29. ledna
český jazyk
Slabikář  1. díl str. 46 - 48 - společně při online výuce
Slabikář str. 49 - 50 - samostatně (až po středeční online hodině)
Písanka 1. díl str. 46 - 49
Slabikář str. 14/cv. 1 - přepsat sloupečky (každé slovo jednou, za slovy píšeme čárku)
Zdokonalujeme čtení str. 53 - 57

matematika
Strany 33-37 ve velkém Matýskovy a  strana 10 v psaní číslic (trénujte číslo 9)


 
do středy 18. listopadu
český jazyk
Slabikář str. 3, 4 - společně
Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři str. 1 a 58
Písanka str. 4

matematika:
Velký Matýsek - strany 44 a 45

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

prvouka
Oskarova prvouka str.15 celá strana
Prosím, opakujte s dětmi dál názvy stromů a jejich plody

Zadání úkolu ze dne 11.11. na další hodinu - Oskarova prvouka str. 17 cv. 3 - nakreslete obrázek vystihující podzim. Použijte obyčejnou tužku a pastelky.

český jazyk
Živá abeceda str. 56 (společně)
Slabikář str. 2,3 (společně)
Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě str. 36 - 40
Pracovní listy str. 36 (rámečky a tečkované předměty) - na fólii, možno opakovaně
Písanka str. 1 - 3
Podlouhlý sešit - Po procvičení v Písance prosím rodiče o předepsání:
1. řádek  - psací i
2. řádek - psací í
3. řádek  - střídat psací i, í

matematika:
Velký Matýsek - strany 40 až 43  (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)
Malý Matýsek - strany 16 až 18.
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3, 4 a 5. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
Živá abeceda str. 46 - 55 (společně str. 46, 48, 50, 52)
Zdokonalujeme čtení str. 27 - 35
Uvolňovací cviky str. 26 - 29
sešit Cviky - dokončit

matematika:
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3, a 4. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.
Velký Matýsek - strany 36 až 39. (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)
Malý Matýsek - strany 14 až 15.

prvouka
Oskarova prvouka str.14 cv.1 -opakovat, cv.2 vypracovat
Prosím, opakujte s dětmi názvy stromů a jejich plody

týden 26. října - 30.října

český jazyk
Živá abeceda str. 44 - 45
Zdokonalujeme čtení str. 25 - 26
Uvolňovací cviky str. 24, 25
sešit Cviky úkol č. 4 
list str. 33

prvouka
Oskarova prvouka  str. 13/2, 4 opakovat + cv. 5 za domácí úkol

matematika:
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3 a 4. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.
Velký Matýsek - strany 34 až 35. Číslo 5.  (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)

týden 19. října - 23.října

český jazyk:
Živá abeceda do str. 43 (vyvození písmene P a slabik PA, PE PO  str. 38 a str. 40   společně při videovýuce )
Uvolňovací cviky str. 22, 23, 
List str. 31
sešit Cviky úkol č. 2, 3 a 6
Zdokonalujeme čtení 18 - 24
Poznáváme abecedu - vybarvit písmeno P, délka slabik pro slova začínající na P (společně)  

prvouka
Oskarova prvouka str. 13 cv. 1,2

matematika:
Trénujte, prosím, s dětmi psaní číslic 1, 2, 3 a 4. Pozor na držení tužky a na správné psaní - vždy začínáme shora.
Velký Matýsek - strany 32 až 33. (Vždy dole na každé straně najdete popis co dělat v jednotlivých cvičeních)
Malý Matýsek - strany 1113.

____________________________________________________

týden 14.října - 16.října

český jazyk:
Živá abeceda do str. 37
Uvolňovací cviky do str. 21
Zdokonalujeme čtení str. 17
sešit Cviky úkol č. 1
List str. 29

prvouka

matematika:
Velký Matýsek - strany 29 31. 
t
Comments