2_ročník

týden 18.května - 22.května

český jazyk
Opakování dosud probraných slovních druhů.
Velký PS str. 28 - 29.   Většinu cvičení budeme dělat společně. Co nestihneme, pak dodělat za DÚ.
učebnice str. 97/cv. 5 (celé) - přepsat do sešitu a určit slovní druhy
Písanka str. 33, 34
Hravá čítanka str. 76 - 79
GOOGLE UČEBNA

prvouka
učebnice - přečíst si vše od strany 46 - 49

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 28 a 29 (násobilka čísla 4).
V malém Matýskovy strany 20 (vynechte příklady s 5 krát a 10 krát) a 21/1.

týden 11.května - 15.května

český jazyk
učebnice str. 95 - společně
učebnice str. 95 - žlutý rámeček - naučit se spojky
velký PS str. 27 a 32
Písanka str. 31, 32
Hravá čítanka str. 72 - 74
Google učebna

prvouka
V Google učebně - odkaz na web Části dne
pracovní sešit str.58,59

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 26 a 27 (násobilka čísla 4).
V malém Matýskovy strany 14 a 15.

týden 4. května - 8. května

prvouka
pracovní sešit str.56, 57 (ve středu spolu ještě zopakujme). Jinak se stále soustřeďte na hodiny.
V Google učebně - odkaz na práci na webu - Roční období a měsíce.

český jazyk
učebnice str. 94  - společně
učebnice str. 94/cv. 3 - napsat do sešitu
Vyrobit si kartičky a napsat si na ně předložky ze žlutého obdélníku (učebnice str. 94)
Písanka str. 28 - 30 (naučit se básničku ze str. 30)
Velký PS str. 26 (cv. 1 budeme dělat společně)
Hravá čítanka str. 71

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 24 a 25 (násobilka čísla 4).
V příkladě 25/3 vyplňuj pole podle barev (vyplň políčka jedné barvy, pak další...)

týden 27.dubna - 30.dubna¨

český jazyk
učebnice str. 92, 93 - společně při videochatu
Velký PS str. 24, 25 (společně budeme dělat cv. 1 a 3/str. 24)
Písanka str. 26, 27
Hravá čítanka str. 68 - 70
učebnice str. 92/cv. 6a - napsat do sešitu
GOOGLE UČEBNA - úkol

prvouka
pracovní sešit str.54, 55
V Google učebně odkaz na Kalendář

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 23 (zkuste si na papír rýsovat různé úsečky).
V malém Matýskovi stranu 13.

týden 20.dubna - 24.dubna

český jazyk
učebnice str. 91, 92 (společně při videochatu)
velký PS str. 22, 23 (cv. 1, 2 na  str. 22 budeme dělat společně)
Písanka str. 24, 25
Hravá čítanka str. 66 - 67
GOOGLE UČEBNA Cvičný diktát bez pomoci rodičů
  
prvouka

ve středu dne 22.dubna je zrušená výuka PRV
V Google učebně odkaz na další trénování hodin - Určování času

matematika:
Tento týden procvičujeme násobení a dělení.
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 21 a 22. (ve cvičení 1. na straně 22 vyplňte nejprve modrá pole, pak růžová, žlutá a nakonec bílá)
V malém Matýskovi strany 7 a 8.

týden 13. dubna - 17. dubna

prvouka
trénujte hodiny, pokud možno, mějte připravené na výuku papírové hodiny,
budeme je dál trénovat a samozřejmě budeme pokračovat na téma JARO -
v GOOGLE UČEBNĚ - úkol- Poznáš jarní květiny + U hodináře

český jazyk
učebnice str. 90/cv. 1 - naučit se slovní druhy jak jdou za sebou
Připravit si deset kartiček ze čtvrtky nebo jiného tvrdého papíru, na které budeme psát názvy slovních druhů (první skupina na 16. 4, druhá na 17. 4.)
velký PS str. 19 - 21
Písanka str. 20, 21
Hravá čítanka str. 64 - 65 
GOOGLE UČEBNA

matematika:
Tento týden procvičujeme násobení a dělení čísla 0, nezapomeňte ani násobilku dvou a třech!
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 19 a zopakujte si násobilku na straně 20.
V malém Matýskovi tentokrát pouze strana 6.

týden 6. dubna - 10. dubna

prvouka
pracovní sešit str. 53 -ještě jednou si jí projděte
učebnice str. 44 přečíst
Při výuce rozebereme a budeme pokračovat na téma JARO

český jazyk
učebnice str. 88, 89 (budeme dělat společně při videovýuce)
velký PS str. 17, 18
učebnice str. 89/cv. 6 a cv. 10 - napsat
Písanka str. 18, 19
Hravá čítanka str. 60, 61
GOOGLE UČEBNA

matematika:
Tento týden procvičujeme násobení a dělení čísla 1, nezapomeňte ani násobilku dvou a třech!
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 17 a 18
V malém Matýskovi tentokrát pouze strana 5.

týden 30. března - 3. dubna

prvouka
V GOOGLE UČEBNĚ pusťte, prosím, dětem video o jaru.  Uslyšíme se tento týden.
Dále v GOOGLE UČEBNĚ máte odkaz na webkameru ze záchranné stanice v Makově (pokyny napsané v učebně)
pracovní sešit str. 53-54
učebnice str. 43 přečíst
V GOOGLE UČEBNĚ máte písemku s odevzdáním do pátku 3.4. a úkol na určování ryb s termínem odevzdání do pondělí 6.4.

český jazyk:
učebnice str. 85, 86 - společně při video výuce
velký PS str. 15, 16
Písanka str. 22, 23 - napsat a naučit se příslušnou velikonoční koledu
Hravá čítanka str. 58, 59
Ostatní úkoly v GOOGLE UČEBNĚ

matematika:
Tento týden procvičujeme násobení a dělení čísla 3, nezapomeňte ani násobilku dvou!
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 14, 15 a 16. (všimněte si rozdílu ... krát menší  X  o ... menší)
V malém Matýskovi tentokrát pouze jedna strana - 4.

týden 23. - 27. března

prvouka:
pracovní sešit str. 51-52
učebnice str. 41 přečíst
+ pracovní list v příloze ke stažení, prosím, o vyplnění až po splnění úkolů viz. výše


český jazyk:
učebnice str. 82/cv. 2,3,5 - ústně
učebnice str. 82/cv. 4  a str. 83/cv. 6 - napsat do školního sešitu
velký PS str. 14 - vše
malý PS str. 25/cv. 1
Písanka  do str. 17
Hravá čítanka str. 56,57

matematika:
Tento týden máme za úkol naučit se násobilku čísla 3.
Ve velkém Matýskovy ji máme napsanou na straně 11. Z tohoto sešitu vypracujte strany 11, 12 a 13.
V malém fialovém Matýskovi se propočítejte až ke stránce 3.

týden 16. - 20. března

český jazyk:
velký pracovní sešit str. 12, 13 - dodělat
doručený pracovní list - dodělat
učebnice str. 80/cv. 9 - napsat do školního sešitu
učebnice str. 80/cv. 10 - napsat do slohového sešitu
Písanka  - další dvě strany 
Hravá čítanka str. 54, 55

prvouka:
pracovní sešit str. 48 - 50
učebnice str. 40 - přečíst
doručený pracovní list

matematika: 
Trénujeme násobení a dělení číslem 2.
Ve velkém Matýskovy jsme na straně 5. Tento týden bychom se měli dopočítat na stranu 10.
Děti by měli porozumět slovním spojením: o dva více (+2), dvakrát více (.2), o dva méně (-2), dvakrát méně (:2)
Ċ
Klára Petrovičová,
21. 3. 2020 8:27
Comments