2_ročník


do středy 18. listopadu
český jazyk
list cv. 7 - dodělat
list druhy vět
Písanka str. 21

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 42.

týden 9.listopadu - 13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

prvouka
Oskarova prvouka 2 str. 14 cv. 2 - dodělat, str.15 celá strana

Zadání úkolu ze dne 11.11. na další hodinu - nakreslete na formát A4 pastelkami jeden druh ptáka ze strany 17 cv. 2, kterého si nemůžete zapamatovat.

čtení
Čítanka 2 str. 18-19

český jazyk
učebnice str. 35, 36 (společně)
učebnice str. 36/cv. 3 - napsat
PS str. 22,23
list cv. 4, 5
list cv. 6 (společně)
Písanka str. 19 ,20

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 38 až 41. (k přeskočeným stranám se vrátíme příští týden)
V malém Matýskovi strany 20, 21 a 23, 24.

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
učebnice str. 32 - 35 (společně)
PS str. 20, 21
učebnice str. 34/cv. 6 - vyluštit, slova napsat do sešitu a všechna seřadit podle abecedy
učebnice str. 34/cv. 5 - napsat
Písanka str. 17, 18
úkol v GOOGLE UČEBNĚ

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 33 až 35
V malém Matýskovi strany 18 a 19.

prvouka
Oskarova prvouka 2 str.14 cv.1 + udělejte: KARTA 3 - PODZIM - děti mají listy založené v deskách v PS
Další úkoly zadám po příští hodině

čtení
Čítanka 2 str. 16-17

týden 26.října - 30.října

prvouka
Oskarova prvouka 2 str.13 cv. 1. Opakujte, prosím, s dětmi stromy, keře a jejich plody (str.10 cv.2)

český jazyk
PS str. 18 a 19
Písanka str. 16
učebnice str. 31/cv. 6a - napsat do sešitu a určit druhy vět (větu označit písmenem O,T,R,P)

čtení
Čítanka 2 - str. 13-15, jinak dále pokračujte ve čtení a poctivě zapisujte každý den do deníčku Čtení

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 32

týden 19.října - 23. října

český jazyk:
učebnice str. 23 - 28 (společně online)
učebnice str. 25/cv. 3 - napsat do sešitu (celé)
učebnice str. 26/cv. 5  a 6- napsat do sešitu
PS str. 17
Písanka str. 14, 15
GOOGLE UČEBNA - urči druhy vět
Každý den plnit úkol ze čtení.

prvouka
Oskarova prvouka 2 str.12 cv. 1,2
Oskarova prvouka 2 str. 13 cv.2

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 29 až 31
(opět odčítání přes desítku, číslu 12 nejprve uber 2 a poté odečti zbytek od 10)
V malém Matýskovi si tyto příklady procvič na straně 17.

_____________________________
týden 14.října - 16.října

český jazyk:
list str. 19, 20
Písanka str. 12,13
PS str. 16
Každý den plnit úkol ze čtení.

prvouka

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 26 28.


Comments