2_ročník

týden 5. dubna - 9. dubna (5. dubna  - Velikonoční pondělí)

čtení
Čítanka 2 str.71 celá
Ve čtvrtek společně str.72-73

český jazyk
učebnice str. 83, 84 (společně)
velký PS str. 24/cv. 1,2 (společně)
pracovní list - vybraná cvičení společně, zbytek samostatně (po dohodě v hodině)
Písanka str. 16
učebnice str. 83/cv. 9 - slova napsat do sešitu a seřadit podle abecedy
učebnice str. 83/cv. 8 - napsat do sešitu

hudební výchova
úkol viz GOOGLE UČEBNA

matematika
velký matýsek strany 56 až 59
malý matýsek strana 27

týden 29. března - 31. března (1. dubna - velikonoční prázdniny, 2. dubna -  státní svátek)
český jazyk
velký PS str. 22, 23 (společně)
velký PS str. 21 (samostatně)
učebnice str. 82/cv. 4 - napsat do sešitu
malý PS str. 25/cv. 1 (samostatně)
Písanka str. 14,15
 
čtení
Čítanka 2 str. 70 celá
V Google učebně úkol :  Jarní pranostiky

prvouka
v Google učebně úkol: Domácí zvířata (odkaz na online cvičení)
PS 58 cv. 1, 2

matematika
velký matýsek strany 53 až 55
malý matýsek strana 24


týden 22. března - 26. března
český jazyk
učebnice str. 78, 80 (společně)
malý PS str.  23 a str.  35 (společně)
pracovní listy - vybraná cvičení společně
velký PS str. 20 (samostatně)
učebnice str. 80/ 4 a cv. 6 - napsat celé
Písanka str. 22, 23 napsat a naučit se básničku (Kluci se naučí Velikonoční pro kluky a Andrejka Velikonoční pro holky.)

prvouka
V GOOGLE UČEBNĚ se podívejte na přiložené video - Jaro
PS str. 55 cv. 2
PS str.56 cv. 2

čtení
Čítanka 2 str. 67 dodělat
Vyhledejte si na internetu jak vypadá OSTŘICE (byla zmíněná v úryvku o Rumcajs

hudební výchova
poslechni si a nauč se zpívat písničku viz GOOGLE UČEBNA

pracovní výchova
v GOOGLE UČEBNĚ najdete zadání na výrobu kuřátka

matematika
velký matýsek strany 48,  50 až 52
malý matýsek dopočítejte stranu 22 a 23

týden 15. března - 19. března

prvouka
v GOOGLE UČEBNĚ - bonusové video pro šikulky - Sluneční soustava
PS str.53 cv. 1
PS str.54 cv.1,2

český jazyk
učebnice str. 78, 79 (společně)
velký PS str. 19 - společně
pracovní listy - vybraná cvičení společně
učebnice str.  78/cv. 5, 6 a str. 79/cv. 1 - napsat do sešitu
Písanka str. 12,13
Malý PS str. 34/cv. 2 - celé
Nezapomínejte každý den číst.

hudební výchova
GOOGLE UČEBNA - úkol

matematika
velký matýsek strany 44 až 47
malý matýsek dopočítejte stranu 18 a 19

týden 8. března - 12. března

čtení
Čítanka 2 str. 62  -přečtěte si text Narozeninová, potom si pusťte video (odkaz v GOOGLE UČEBNĚ) a zpívejte
Potom vypracujte úkoly na str.62 a 63
Dále dodělejte na str.64 a 65 co jsme nestihli

pracovní výchova 
v GOGLE UČEBNĚ odkaz na video - Střídání dne a noci a ročních období - vyrobte si z novin a papíru Zemi a Slunce

prvouka
V GOOGLE UČEBNĚ k dispozici video - střídání dne a noci a ročních období (budeme probírat tento týden)
Posléze zadám úkol spojený s pracovní výchovou (v týdnu), úkoly z PS budu zadávat postupně (děti si vždy zakroužkují v PS)

PS str.51 cv. 3
PS st.52 cv.1

výtvarná výchova
v GOOGLE UČEBNĚ - Jaro - kočičky

český jazyk
učebnice str. 76, 77 - společně
učebnice str. 75/cv. 6 - napsat do sešitu a seřadit podle abecedy
učebnice str. 77/cv. 5 - napsat do sešitu
velký PS str. 18 - společně
Písanka str. 10,11
pracovní listy - vybraná cvičení společně
GOOGLE UČEBNA - úkol - video diktát
Nezapomínejte každý den číst.

hudební výchova
GOOGLE UČEBNA - úkol - poslech písničky

matematika
velký matýsek strany 39 až 43
malý matýsek dopočítejte stranu 20 a 21


týden 1. března - 5. března

prvouka

PS str.48 cv.1 - ještě jednou opakuj, co je úraz, co je nemoc
PS str.50 cv.1 - pozoruj počasí a zaznamenávej teplotu + cv. 5,6,7
Andrejka a Pepa opakují hodiny :)

český jazyk
učebnice str. 75, 76 - společně
učebnice str. 77/cv. 4 a cv. 6 (slova ve žlutém rámečku) - napsat do školního sešitu
velký PS str. 16,17 - společně (Pokud některá cvičení nestihneme, dodělat na konci týdne za DÚ. Prosím, nedělejte cvičení dopředu.)
nakopírované listy - vybraná cvičení společně
Písanka str. 8,9

matematika
velký matýsek strany 35 až 38
malý matýsek dopočítejte stranu 16 a 17

týden 25. ledna - 29. ledna

český jazyk
učebnice str. 60 - 64 (společně při online výuce)
učebnice str. 63/cv. 7 - napsat
velký PS str. 40 - společně
malý PS str. 9, 11, 13
Písanka 1. díl - dokončit vše  

matematika
velký matýsek strany 20, 21 a 22
malý matýsek vše do strany 13

do středy 18. listopadu
český jazyk
list cv. 7 - dodělat
list druhy vět
Písanka str. 21

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 42.

týden 9.listopadu - 13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

prvouka
Oskarova prvouka 2 str. 14 cv. 2 - dodělat, str.15 celá strana

Zadání úkolu ze dne 11.11. na další hodinu - nakreslete na formát A4 pastelkami jeden druh ptáka ze strany 17 cv. 2, kterého si nemůžete zapamatovat.

čtení
Čítanka 2 str. 18-19

český jazyk
učebnice str. 35, 36 (společně)
učebnice str. 36/cv. 3 - napsat
PS str. 22,23
list cv. 4, 5
list cv. 6 (společně)
Písanka str. 19 ,20

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 38 až 41. (k přeskočeným stranám se vrátíme příští týden)
V malém Matýskovi strany 20, 21 a 23, 24.

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
učebnice str. 32 - 35 (společně)
PS str. 20, 21
učebnice str. 34/cv. 6 - vyluštit, slova napsat do sešitu a všechna seřadit podle abecedy
učebnice str. 34/cv. 5 - napsat
Písanka str. 17, 18
úkol v GOOGLE UČEBNĚ

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 33 až 35
V malém Matýskovi strany 18 a 19.

prvouka
Oskarova prvouka 2 str.14 cv.1 + udělejte: KARTA 3 - PODZIM - děti mají listy založené v deskách v PS
Další úkoly zadám po příští hodině

čtení
Čítanka 2 str. 16-17

týden 26.října - 30.října

prvouka
Oskarova prvouka 2 str.13 cv. 1. Opakujte, prosím, s dětmi stromy, keře a jejich plody (str.10 cv.2)

český jazyk
PS str. 18 a 19
Písanka str. 16
učebnice str. 31/cv. 6a - napsat do sešitu a určit druhy vět (větu označit písmenem O,T,R,P)

čtení
Čítanka 2 - str. 13-15, jinak dále pokračujte ve čtení a poctivě zapisujte každý den do deníčku Čtení

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte stranu 32

týden 19.října - 23. října

český jazyk:
učebnice str. 23 - 28 (společně online)
učebnice str. 25/cv. 3 - napsat do sešitu (celé)
učebnice str. 26/cv. 5  a 6- napsat do sešitu
PS str. 17
Písanka str. 14, 15
GOOGLE UČEBNA - urči druhy vět
Každý den plnit úkol ze čtení.

prvouka
Oskarova prvouka 2 str.12 cv. 1,2
Oskarova prvouka 2 str. 13 cv.2

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 29 až 31
(opět odčítání přes desítku, číslu 12 nejprve uber 2 a poté odečti zbytek od 10)
V malém Matýskovi si tyto příklady procvič na straně 17.

_____________________________
týden 14.října - 16.října

český jazyk:
list str. 19, 20
Písanka str. 12,13
PS str. 16
Každý den plnit úkol ze čtení.

prvouka

matematika:
Ve velkém Matýskovy vypracujte strany 26 28.


Comments