3_ročník

týden 5. dubna - 9. dubna (5. dubna  - Velikonoční pondělí)

prvouka
V Google učebně s podívejte na video: Dýchání a fotosyntéza
PS str.45 cv. 3 + všichni budou příští týden umět vysvětlit fotosyntézu 


sloh
Sloh 3 str. 32 celá - prosím, připravte si doma a příští týden si zahrajeme hru se slovními druhy
+ str.33 celá  + vymyslet rýmovačku na jedno písmenko

čtení 
Čítanka 3 str.32-33

anglický jazyk
UČ str. 68 cv. 1 poslech (odkaz v Google učebně)
Wocabee LEKCE 23 

Postupně budu zase zadávat úkoly
PS str.60 cv. 1, 2
PS str.61 -celá - kdo nedodělal v hodině
Wocabee - Jarní opakování 1, Jarní opakování 2


český jazyk
velký PS str. 20 (společně)
malý PS str. 32, 33 (společně)
malý PS str. 34, 35 (samostatně)
naučit se vyjmenovaná slova po S (učebnice str. 80)
Písanka str. 15
diktát bez pomoci rodičů viz GOOGLE UČEBNA 

matematika
vypočítejte z matýska od strany 28 do strany 29
a z učebnice 35/1 a 2 do sešitu na rýsování

týden 29. března - 31. března (1. dubna - velikonoční prázdniny, 2. dubna -  státní svátek)
český jazyk
učebnice str. 76, 77 - do sešitu na vyjmenovaná slova nalepit obrázky a napsat slova příbuzná ke slovům KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT, PYKAT, PÝR, PÝŘIT SE, ČEPÝŘIT SE
učebnice str. 76, 77 - společně
malý PS str. 30/cv. 1, 2 a str. 31/cv. 2,3 (společně), zbylá cvičení samostatně  
velký PS str. 19/cv. 1, 2 ,4 (společně); cv. 3,5 (samostatně)
Písanka str. 20 

sloh
Sloh 3 str.31 celá strana

prvouka
PS str.44 cv.4

angličtina
Wocabee - všichni budou mít do pondělí hotovou LEKCI 22 
Wocabee - balík:  A surprise udělejte v týdnu
UČ str. 64 A surprise - pustit poslech (odkaz na poslechy v GOOGLE UČEBNĚ)

Úkoly budu zase postupně zadávat
PS str. 59. cv.3
PS str.59 cv.5
Wocabee - lekce: Veselá slovíčka

matematika
vypočítejte z matýska od strany 26 do strany 27
a z učebnice 32/2,3 do sešitu na rýsování

týden 22.března - 26.března

prvouka
PS str 44 cv .3, 5 + písemka a referáty

český jazyk
učebnice str. 73 - 75 (společně)
učebnice str. 73 - do sešitu na vyjmenovaná slova napsat vyjmenovaná slova po P
učebnice str. 74, 75 - do sešitu na vyjmenovaná slova nalepit obrázky a napsat slova příbuzná k uvedeným vyjmenovaným slovům 
malý PS str. 27, 28/cv. 1,3 (společně)
velký PS str. 17 (společně), str.  18  (samostatně)
malý PS str. 29 (samostatně)
malý PS str. 28/cv. 2 - napsat do sešitu
Písanka str. 5

čtení
Čítanka 3 str. 28-29

sloh
PS str.30 celá strana
Tadeáš - dopíše si osobní dopis

angličtina
UČ  str. 61 cv.3 - popsat do školního sešitu obrázek pod textem, použijte vazby: There is..., There are..
Eliška - dodělá si balíček na Wocabee: OPAKOVÁNÍ 20 + LEKCE 15
Tadeáš - dodělá si balíček na Wocabee: OPAKOVÁNÍ 20 + PŘEDLOŽKY!!!!
V GOOGLE UČEBNĚ - video How old are you? + Numbers
Na Wocabee jsem zadala LEKCI 22 - počkejte s ní až po středeční hodině

Postupně budu úkoly zase zadávat
PS str. 56 cv.1
PS str. 56 cv. 2,3
PS str. 57 cv. 4,5

PS str.57 cv.6
UČ str.63 cv.3

prvouka
UČ - opakování od strany 48 -52 (na čtvrtek 25.3.), bude písemka

hudební výchova
PS str. 35/cv. 4
PS str. 37/cv. 9 (nauč se říkanku) a cv.  10

pracovní výchova
v GOOGLE UČEBNĚ najdete zadání na výrobu kuřátka

matematika
vypočítejte z matýska od strany 23 do strany 25

týden 15. března - 19.března

český jazyk
Podstatná jména - procvičování
učebnice str. 71 (společně)
velký PS str. 16 (společně)
malý PS  - určování pádů u vybraných cvičení (společně)
malý PS str. 17/cv. 6 - nad podstatná jména napiš jejich pád
učebnice str. 71/cv. 1c - napsat do školního sešitu 
Začněte se učit vyjmenovaná slova po P (slova je třeba se naučit do pondělí 22.3)
Písanka str. 13,14

sloh
napište jeden dopis osobní (kamarádce, kamarádovi, babičce, dědovi...) a jeden dopis oficiální (řediteli školy, vedoucímu tábora, vedoucímu zájmového kroužku...)
Napiš na papír a vlož do pracovního sešitu na sloh. Úkol je na pátek 19.3.

prvouka
PS str. 42 v.5 
UČ str.50 - modrý rámeček Námět na pozorování

V GOOGLE UČEBNĚ - video - Koloběh vody 
PS str.43 cv. 1/b, dále cv.4,5 (na příští týden)

čtení
v rámci propojení s prvoukou splní zadané referáty do úterý 16.3.:
Referáty: Eliška, Dani, Štěpa
LIST - bajka Vrána a džbán - v textu podtrhnout přídavná jména

angličtina
Wocabee - balíček: OPAKOVÁNÍ 20 - všichni ho udělejte do pondělí, ať můžeme pokračovat v další látce
UČ str.60 cv.1  - přečíst si text a pak si klást otázky (jako jsme dělali společně)
PS str.54 cv. 1
V GOOGLE UČEBNĚ video - Předložky - IN-ON-UNDER

Postupně budu úkoly zase zadávat
PS 55 cv.4, 6
UČ  str. 61 c.3 - popsat do školního sešitu obrázek pod textem, použijte vazby: There is..., There are..
V GOOGLE UČEBNĚ - video - In front of - behind-between

hudební výchova
poslech  - skladba Vltava (viz GOOGLE UČEBNA)
PS str. 29 - Bedřich Smetana (přečíst)
PS str. 30/cv. 7
GOOGLE UČEBNA  - test 

matematika
vypočítejte z matýska od strany 19 do strany 22

týden 8. března - 12. března

prvouka
PS str.42 cv.1

pracovní výchova 
v GOOGLE UČEBNĚ odkaz na video - Střídání dne a noci a ročních období - vyrobte si z novin a papíru Zemi a Slunce

čtení
LIST - bajka Vrána a džbán - přečíst a k tomu vypracovat otázku číslo 2

výtvarná výchova 
v GOOGLE UČEBNĚ - Jaro - kočičky ve váze

anglický jazyk
GOOGLE UČEBNA - materiál - video - The town
Wocabee - Lekce 20 (platnost balíčku od pondělí)
Poslech na straně 58 v učebnici, cv. 1 - odkaz na poslech v GOOGLE UČEBNĚ
Zbytek úkolů budu zadávat průběžně během týdne

PS 53/6
PS str.52/2
PS 51/6

český jazyk
učebnice str. 69 - 71 (společně)
učebnice str. 69/cv. 4 - cvičení opsat do školního  sešitu
PS str. 13/cv. 1 nahoře
PS str. 15, 16 (společně)
naučit se pádové otázky  - učebnice str. 70/cv. 2
Malý PS str. 32/cv. 1 /M
GOOGLE UČEBNA  - úkol
Písanka str. 11,12 
Nezapomínejte na čtení.

hudební výchova
GOOGLE UČEBNA  - úkol


matematika
vypočítejte z matýska od strany 16 do strany 18

týden 1. března - 5. března

čtení
Čítanka 3 str.26-27

anglický jazyk
učebnice str.56 cv.1  poslechnout a pak přečíst (odkaz na poslech v Google učebně), klást si otázky: Where is the square? a odpovídat: The square is next to the park.
PS str.50 cv. 1
Wocabee - Lekce 19 - procvičovat (všichni)
Tadeáš pokračuje ve Wocabee, které nemá hotové, každý den alespoň jedno celé cvičení

český jazyk
učebnice str. 65 - 68 (společně)
učebnice str. 66/cv. 3 - napsat do školního sešitu
velký PS str. 11 a 14 (společně)
malý PS str. 25/cv. 1c a str. 32 cv. 1/B, L
Písanka str. 9,10


matematika
dopočítejte matýska od strany 13 do strany 15
 
týden 25. ledna - 29. ledna

angličtina
Trénujte na Wocabee.

český jazyk
učebnice str. 54 - 57 - společně při online výuce
zopakovat si slovní druhy a jejich pořadí - učebnice str. 54/cv. 1
učebnice str. 56/cv. 6,7 - napsat (po probrání)
velký PS str. 2/cv. 1
velký PS str. 3 - 4
Písanka 1. díl - dokončit
list vyjmenovaná slova - částečně společně, zbytek po poslední online hodině dokončit

matematika
dopočítejte matýska od strany 40 do konce, abychom si mohli po prázdninách rozdat 2. díl

 
do středy 18. listopadu

angličtina
PS str.21 cv. 4, 5+ Wocabee, které nemáte hotové

český jazyk
učebnice str. 34/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slov nalepit obrázky ke slovům BYDLET, OBYVATEL, BYT a napsat slova příbuzná
učebnice str. 34 - společně
malý PS str. 3/cv. 3 a str. 4/cv. 6

matematika
V pracovním sešitě vypracujte stranu 28.

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

prvouka 
V Google učebně je soubor "Ujasnění pojmů", tak se na to, prosím, podívejte.

Úkol ze dne 12.11. na další hodinu  PS str.19 cv.1

angličtina
PS str. 19 cv. 4, 5 + Wocabee lekce s názvem Colours. Dále v učebnici opakovat celou stranu 21, u cv. 3 krátké odpovědi: Yes, it is nebo No, it isn´t.
Učte se slovíčka na str. 27 - Chapter 8: Numbers

Dále PS str.19 cv.6

Zadání úkolu ze dne 11.11. na další hodinu - PS str. 20 cv.1, učebnice str.22 cv. 2 - číslice v bublině si zapište do slovníčku, každou číslice na jeden řádek + Wocabee - Numbers

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník, str.9-11

český jazyk
učebnice str. 31 - 33 (společně)
učebnice str. 33/cv. 9  - napsat do sešitu
učebnice str. 31/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slova vypsat vyjmenovaná slova po B (vysvětlíme si v pondělí při online výuce)
učebnice str. 32/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slova nalepit obrázek slova BÝT a zapsat slova příbuzná (vysvětlíme si v pondělí při online  výuce)
Velký PS str. 23/cv. 1 nahoře a  1 a 2 dole; str. 24 celá; str. 25/cv. 4,5 - Cvičení dělejte vždy až po probrání látky při online výuce, počkejte prosím na pokyny.
Malý PS  (žlutý) str. 2 (můžete dělat ihned);  str. 3/cv. 1,2,4
Písanka str. 16

matematika
V pracovním sešitě vypracujte strany 23 až 27.
Nápovědu najdete v učebnici na stranách 35 až 44.

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
Písanka str. 15
učebnice str. 28 - 30 - společně
PS str. 21,22 (str. 21/cv. 2,3 - společně)
učebnice str. 31 - naučit se řadu vyjmenovaných slov po B (do pátku)
učebnice str. 29/cv. 4 - napsat do sešitu
učebnice str. 29/cv. 2b - napsat do sešitu

matematika
V pracovním sešitě vypracujte strany 20 až 22.
Nápovědu najdete v učebnici na stranách 31 až 44.

angličtina
PS str.18 cv.2
Učebnice str.20 cv.1 - pusťte si poslechy a posléze si přečtěte nahlas celý text. Cv. 2 si také poslechněte, dávejte pozor, je tam jeden předmět navíc a potom tvořte věty, 
například: a white rubber
Stále trénujte sloveso "Be" - v sešitě
Ve Wocabee jsem Vám zadala PÍSEMKU - ale bude to opakování z lekce 4,5,6. Toto opakování bude spuštěné v úterý 3.11. od 12-19h. 

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník, str.6-8

prvouka
PS str.17 cv.1,2 + PČ pokus - Výroba škrobu + zjistěte k čemu všemu složí škrob a co obsahuje, zapište si na papír a založte do desek pracovního sešitu

týden 26.října - 30.října

český jazyk
Písanka str. 14
list str. 19 (opakování -  slova souznačná, protikladná, příbuzná)
PS str. 20 / cv. 1 - celé
Každodenní čtení a zapisování do notýsku.

angličtina
PS str.17 cv. 6 + Wocabee - pokračujte každý dál a nezapomeňte, že ten kdo si nezapsal zápis z Google učebny do školního sešitu, tak si ho dopíše.
Do slovníčku si zapište slovíčka z prvouky (plum, pear, peach, currant, cherry, tomato)

matematika
V pracovním sešitě vypracujte stranu 19.

týden 19. října - 23. října

český jazyk: 
učebnice str. 24 - 27 (společně)
PS str. 16, 17, 19
list str. 16,18
učebnice str. 26 /cv. 3 (do sešitu)
Písanka str. 12, 13
Platí každodenní DÚ ze čtení. 

prvouka
PS str.15 cv.2 (pouze skupina 3/1)

angličtina
PS str.16 cv.3 
Slovní zásoba Chapter 6 (učebnice str.27 + nový balík LEKCE 6 na Wocabee - procvičování) 
Pustit poslech - učebnice str.18 cv. 1 Shopping

PS str. 17 cv. 4 - dodělat, kdo nedodělal+ cv. 5 za domácí úkol + zápis v Google učebně - přepsat do školního sešitu z aj

matematika
V pracovním sešitě vypracujte cvičení 2, 3 a 4 na straně 15.
Dále spočítejte příklady na stranách 17 a 18 (při sčítání nebo odčítaní nejprve přičteme / odečteme desítky a poté jednotky)
Dole na každé straně máte vždy odkaz, kde látku najdete v učebnici.
A trénujte násobilku čísel 8 a 9!

_____________________________
týden 14.října - 16.října

čtení

sloh

český jazyk: 
Písanka str. 9 (docvičuj), 10, 11 
učebnice str. 23/cv. 2 nahoře - napsat do školního sešitu
list str. 15
Platí každodenní DÚ ze čtení. 

prvouka

angličtina

matematika
V pracovním sešitě vypracujte a vybarvěte stranu 14. 
(podle toho z kolika cifer /základní čísla 0-9/ se číslo skládá, ho nazýváme jedno-, dvou- nebo trojciferné)
Comments