3_ročník

týden 18.května - 22.května

čtení
čítanka str.36-37, práce s textem, určení pravdy a nepravdy

sloh
čítanka str. 36-38.  Co je to deník? Proč si lidé pořizují a píší deník? Zkuste na to přijít :-) a na straně 38 si začněte psát deník. 
Ve škole se pak podíváme společně na to, co jste napsali.

český jazyk
učebnice str. 98 - společně
učebnice str. 98 - žlutý rámeček  - naučit (vysvětlíme si při videokonferenci)
velký PS str. 33 (až po výkladu)
Písanka str. 24
GOOGLE UČEBNA

prvouka
učebnice str. 64 - Plazi
PS str. 55  - společně
GOOGLE UČEBNA

angličtina

pracovním sešitě celou stranu 53 a 54.
učebnice str. 61 popsat spodní obrázek do sešitu, používejte vazbu There is/There are....napište minimálně osm vět
V Google učebně máte zase vložený Souhrn nových slovíček a frází 4 - překontrolujte si podle toho své sešity.  
Wocabee- sobotní soutěž od 14-16h, zkuste udělat to, co jste si každý napsal :-) budu držet palce

matematika
V zeleném PS vypracujte stranu 40 a 41.
Ve fialovém PS z geometrie - strana 36. 

týden 11.května - 15.května
český jazyk
učebnice str. 95 - 96 - společně
velký PS str. 31
malý PS str. 55 - 57
Písanka str. 22

prvouka
učebnice str. 63 a 65 (ryby, obojživelníci)
PS str. 54 a 56 - společně
Po probrání zápis v GOOGLE UČEBNĚ

angličtina

pracovním sešitě celou stranu 51 a 52.
Wocabee - všichni budou mít do neděle hotovou lekci 19,20,21! Dále na Wocabee máte dané dvě cvičení pod názvy "NAVÍC 3" a "NAVÍC 4", udělejte příští týden. Během víkendu Vám do Google učebny zase vložím Souhrn nových slovíček a frází 3 - překontrolujte si podle toho své sešity. Ještě jednou opakuji pro ty, kteří mají problém s výslovností u některých slovíček- máte kopii Slovníčku, kterou jsem Vám dala ve škole, slovíčka jsou řazená dle abecedy, tak si je najděte, podtrhněte a přepište do sešitu i výslovnost, která je uvedená v hranatých závorkách.
Dále v učebnici ještě jednou (Dan, Kristý a Maruška)  na str. 58 cv.1 poslech (odkaz v Google učebně - už víte kde najít), prvně si ho poslechněte bez přepisu, posléze s přepisem + str. 59 cv.3 poslech (všichni).

matematika
V zeleném PS vypracujte stranu 38 a 39.
Ve fialovém PS z geometrie - strana 34 a 35. 

týden 4. května - 8. května

angličtina
pracovním sešitě celou stranu 50
Slovíčka a informace navíc, které jsme si řekli máte shrnuté v Google učebně pod názvem  Souhrn slovíček a vět 2 překontrolujte si podle toho své zápisy v sešitech.
učebnici str.57 cv.3 . Ptejte se: Where is the bench? Nezapomeňte používat vhodné předložky (mějte před sebou dál kartičky s kočkou). Dále v učebnici na str. 58 cv.1 poslech (odkaz v Google učebně - už víte kde najít), prvně si ho poslechněte bez přepisu, posléze s přepisem.
 

český jazyk
učebnice str. 93 - zapsat a naučit se vyjmenovaná slova po Z, nalepit obrázky a zapsat slova příbuzná
učebnice str. 93 - 94 společně
malý PS str. 52 - 54
velký PS str. 29 - 30
Písanka str. 21 a 23 (22 vynechat), naučit se básničku ze str. 23
GOOGLE UČEBNA

prvouka
učebnice str. 60
PS str. 51 - vyplnit až po vysvětlení nového učiva (úterý 5. 5.)
GOOGLE UČEBNA

matematika
V zeleném PS vypracujte stranu 37.
Pokud si nejste jisti, nápovědu najdete ve videu na Matýskově matematice na str. 46 (i v učebnici).
Ve fialovém PS z geometrie - strana 33. 
V učebnici najdete nápovědu na straně 43.

týden 27.dubna - 30.dubna

český jazyk
vyjmenovaná slova povyk, výheň a slova s předponou vy, vý - nalepit obrázky, napsat slova příbuzná
učebnice str. 90, 91 (společně)
velký PS str. 27, 28
malý PS str. 49  -  51 (cv. 1, 2 a 3/str. 49 budeme dělat společně)
Písanka str. 19, 20
GOOGLE UČEBNA - Diktát bez pomoci rodičů

prvouka
učebnice str. 58 (plody), 59
PS str. 49
PS str. 50 - společně
GOOGLE UČEBNA 
 
angličtina
v pracovním sešitě celou stranu 49
Slovíčka a informace navíc, které jsme si řekli máte shrnuté v Google učebně pod názvem  Souhrn slovíček a vět 1 překontrolujte si podle toho své zápisy v sešitech.
V učebnici str.56 cv.1  Look at the map - poslech ještě jednou - odkaz v Google učebně. Trénujte to co jsme společně dělali dnes o hodině, přemísťujte se na mapě z bodu A do bodu B, používejte správně sloveso WALK a GO, nezapomeňte na vhodné předložky (zase před sebou mějte dál kartičky s kočkou).
Začněte se učit (někdo je již umí) slovíčka z 20,21 lekce v učebnici na str.67
Jinak ještě jednou chválím první skupinu za Vaše dopisy, uvidíme jak se převede druhá skupina :-)

matematika
V zeleném PS vypracujte strany 35 a 36 - dělení se zbytkem a výpočty.
Pokud si nejste jisti, nápovědu najdete ve videu na Matýskově matematice od str. 37 (i v učebnici).
Ve fialovém PS z geometrie - strana 32 - mnohoúhelníky. 
V učebnici najdete nápovědu na straně 33 a 34.

týden 20. dubna - 24. dubna

prvouka
učebnice str.  57, 58
zápis bude po probrání v GOOGLE UČEBNĚ
GOOGLE UČEBNA test


český jazyk
vyjmenovaná slova VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT, VYDRA, VÝR, VYŽLE - nalepit do sešitu a napsat slova příbuzná
učebnice str. 88, 89 (společně při videochatu)
učebnice str. 89/cv. 5 napsat do sešitu
velký PS str. 25, 26
malý PS str. 47, 48 (cv. 2/str. 47 budeme dělat společně)
Písanka str. 17, 18
GOOGLE UČEBNA


angličtina

v pracovním sešitě celou stranu 48
Tady Vám shrnu vše co jsme si řekli, že zvládnete a vypracujete příští týden.
Pusťte si poslech (opakování, už víte, kde všechny poslechy najdete) lekce 17 Toys - jak jsme si řekli, prvně poslech a potom si ho pusťte ještě jednou a už koukejte na stranu 50 v učebnici na přepis 
Trénujte předložky- říkejte věty - kartičky s kočkou, které všichni máte
Napište dopis kamarádovi za kterým se vydáte studovat angličtinu  do ciziny. Napište kam chodíte do školy, popište sebe a svůj pokojíček - nezapomeňte používat vhodná přídavná jména a předložky (pomůžou Vám kartičky s kočkou). Pokud si nevzpomenete na určitá slovíčka, neváhejte použít slovník ve Vaší učebnici :-) dopis buď napište na počítači  či ručně do sešitu a pošlete mi ho vyfocený na náš chat. 

matematika
V zeleném PS vypracujte strany 33 a 34 - dělení se zbytkem.
Pokud si nejste jisti, nápovědu najdete ve videu na Matýskově matematice od str. 37 (i v učebnici).
Ve fialovém PS z geometrie dál procvičujte kolmice - strana 31. 
V učebnici najdete nápovědu na straně 29.


týden 13. dubna - 17. dubna

angličtina

v pracovním sešitě celou stranu 47
v učebnici str. 66 naučte se slovíčka z 19 lekce, v pátek Vám spustím test na WocaBee
GOOGLE UČEBNA - odkaz na poslech, opakování, prvně si text  - lekce 18 Where is my doll? poslechněte a snažte se
porozumět, posléze si nalistujte v učebnici na str. 52/1 a zkuste poslouchat a dívat se do textu,
dál trénujte předložky - ústně na obrázku v učebnici str.52/2, říkejte si: Where is my........? 
a odpovídejte

dnes jsme si je znovu přečetli, dále nezapomeňte napsat na kartičky i tato slovíčka, 
která jsme si řekli - wall - stěna, box - krabice, pram - kočárek, dále učebnice na straně 93 - Easter
(Velikonoce), zkuste si přečíst celou stránku, ve čtvrtek rozebereme
tento týden všichni dodělejte na Wocabee úkoly z 18.lekce
O Velikonocích, až si budete zase jistí, můžete dělat úkoly na WocaBee z lekce 19. Další lekce nedělejte.
V GOOGLE UČEBNĚ máte sepsanou gramatiku z 18. lekce - předložky -  on, in, under, tu zopakujte ústně -učebnice
str.52/1 (dnes jsme dělali)

český jazyk
učebnice str. 86/cv. 2 - do sešitu
vyjmenovaná slova VY, VYSOKÝ, VÝSKAT -nalepit a napsat slova příbuzná
učebnice str. 87 - společně při videochatu
velký PS str. 24
malý PS str. 45, 46
Písanka str. 16 -  napsat a naučit se autory jednotlivých knih
GOOGLE UČEBNA

prvouka
Společné znaky rostlin - učebnice str. 55, 56 - vysvětlíme si při videochatu
zápis do sešitu viz GOOGLE UČEBNA (až po výkladu)
PS str. 48 (až po výkladu)  
GOOGLE UČEBNA

matematika
V zeleném PS vypracujte strany 31 a 32 - dělení se zbytkem.
Pokud si nejste jisti, nápovědu najdete ve videu na Matýskově matematice od str. 37 (i v učebnici).
Ve fialovém PS z geometrie procvičte kolmice - strana 30. 
V učebnici najdete nápovědu na straně 29.

týden 6. dubna - 10. dubna

angličtina
v pracovním sešitě celou stranu 46  
v učebnici str. 66 naučte se slovíčka z 19 lekce, napište si je na kartičky,
dnes jsme si je znovu přečetli, dále nezapomeňte napsat na kartičky i tato slovíčka, 
která jsme si řekli - wall - stěna, box - krabice, pram - kočárek, dále učebnice na straně 93 - Easter
(Velikonoce), zkuste si přečíst celou stránku, ve čtvrtek rozebereme
tento týden všichni dodělejte na Wocabee úkoly z 18.lekce
O Velikonocích, až si budete zase jistí, můžete dělat úkoly na WocaBee z lekce 19. Další lekce nedělejte.
V GOOGLE UČEBNĚ máte sepsanou gramatiku z 18. lekce - předložky -  on, in, under, tu zopakujte ústně -učebnice
str.52/1 (dnes jsme dělali)

český jazyk 
vyjmenovaná slova SYČET, SYPAT - nalepit a zapsat slova příbuzná
velký PS str. 21/cv. 3 a str. 23 - celá
malý PS str. 40 - 41
Písanka str. 15
do 14. dubna se naučit vyjmenovaná slova po V
GOOGLE UČEBNA 

prvouka
Velikonoce - učebnice str. 54
zápis - učebnice str. 54 (Víš, že.., ) - opsat tučně vytištěné názvy dnů
na  bílý papír A4 vytvořit myšlenkovou mapu na téma Velikonoce (vysvětlíme si při videovýuce)
PS str. 47  

matematika
V zeleném PS vypracujte strany 29 a 30 - procvičíte sčítání a odčítání trojciferných čísel, zopakujte si zaokrouhlování.
Pokud si nejste jisti, nápovědu najdete ve videu na Matýskově matematice str. 36 (i v učebnici).
Ve fialovém PS z geometrie procvičte čtyřúhelníky - strana 29. 
V učebnici najdete nápovědu na straně 39 a video zde. 

týden 30.3-3.4.

angličtina
v pracovním sešitě celou stranu 43  a celou stranu 45
v učebnici str. 66 naučit slovíčka z 18 lekce, ta která Vám chybí na kartičkách, dopište.
Až si budete jistí, můžete dělat úkoly na WocaBee z lekce 18. Další lekce nedělejte.
V GOOGLE UČEBNĚ vypracujte přiložené cvičení do sešitu a ve čtvrtek si ho zkontrolujeme.
Podívejte se na pohádku (v učebně), přiložila jsem Vám tam i slovní zásobu.
Dále tam máte sepsanou gramatiku z 18. lekce - předložky -  on, in, under 

český jazyk
Vyjmenovaná slova SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL - zapsat slova příbuzná a nalepit obrázky
Velký PS str. 21/1,2 - dole, str. 22
Malý PS str. 38, 39
učebnice str. 82/cv. 4 - napsat
Písanka str. 6, 7 - napsat až po probrání v Prvouce 

matematika
V zeleném PS vypracujte strany 27 a 28 - stále procvičujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel.
Máte dvě možnosti - buďto počítáme na papíře pod sebou nebo z hlavy = nejprve přičteme sta, potom desítky a nakonec přidáme ještě jednotky.
Ve fialovém PS z geometrie se zaměřte na trojúhelníky - strana 27 a 28. 
Nezapomeňte, že vrcholy značíme velkými písmeny a proti směru hodinových ručiček, strany značíme malými písmeny a leží vždy NAPROTI stejnojmennému vrcholu.

týden 23.-27.března

čtení
čítanka str. 32-35 (práce s textem, křížovka)

český jazyk
vypsat si a naučit se vyjmenovaná slova po S - učebnice str. 80
učebnice str. 81 - vyjmenovaná slova SYN - SYTÝ - SÝR  - nalepit obrázky a napsat slova příbuzná
učebnice str. 81/cv. 3 - POZOR NA ROZDÍLY
učebnice str. 81/cv. 2 a 4 - ústně; cv. 5 - písemně
velký PS str. 20/cv. 2, str. 21/cv. 1,2 - nahoře
malý PS str. 36, 37
Písanka str. 5
V GOOGLE UČEBNĚ vypracujte přiložené cvičení. 

angličtina
-v pracovním sešitě celou stranu 42 - The house and the rooms a celou stranu 44 - Toys
-v učebnici celou stranu 48 , strana 50 cvičení 1 - trénovat čtení, výslovnost
- zde odkaz na poslechovou část - části domu, možno trénovat výslovnost/opakujte nahlas
-zde odkaz na hračky, možno trénovat (vždy tři možnosti)

-v pátek 27.března budete mít přes Vaší aplikaci Wocabee zadanou písemku z lekce 16 a 17, proto trénujte a klidně si slovíčka pište na papír, doplňte si kartičky (lekce 16,17) a zahrajte si s rodiči :-) Na WocaBee jsem některým z Vás nechala zprávu.    

prvouka
učebnice str. 66 - přečíst
udělat zápis viz příloha
PS str. 58

matematika
V zeleném PS nás tento týden čeká strana 26 - sčítání a odčítání trojciferných čísel.
Máte dvě možnosti - buďto počítáme na papíře pod sebou nebo z hlavy = nejprve přičteme sta, potom desítky a nakonec přidáme ještě jednotky.
Příklady z učebnice Vám přepíši do učebny, kam mi zkusíte napsat odpovědi.
Ve fialovém PS z geometrie vybarvěte mnohoúhelníky na straně 26. Zkuste si vždy říct, kolika-úhelník vám vznikl.

týden 16. - 20. března

matematika
v zeleném pracovním sešitě - počítání do tisíce zkuste vypočítat příklady na stranách 23-25
/nezapomeňte, že nejprve přičítáme nebo odčítáme stovky, potom desítky a nakonec jednotky/
v učebnici najdete vysvětlení na stranách 27, 30 a 33 ve žlutých rámečcích (pokud máte chuť, můžete si na papír odtud spočítat i nějaké příklady)
z fialového PS - geometrie dopočítejte či dorýsujte příklady na stranách 24 a 25
/obvod je délka čáry okolo obrazce, tj. počet všech úseček (spojnic) mezi modrými bodíky jako plot
obsah je počet malých čtverečků, které můžeš naskládat dovnitř obrazce jako dlaždičky/
v učebnici najdete vysvětlení na stranách 34 a 35 ve žlutých rámečcích (pokud vám ještě zbývá chvilka, můžete si - jen v hlavě - projít stranu 32)

prvouka 
učebnice str. 52, 53
pracovní sešit str. 44,45
Zápis k jednotlivým kapitolám bude dole na stránce v PŘIDANÝCH SOUBORECH. Opište si ho, prosím, do sešitu

český jazyk
Do sešitu na vyjmenovaná slova si nalepte a dopište příbuzná slova  ke zbylým vyjmenovaným slovům po P (Obrázky s vyjmenovanými slovy jsem vám doručila).
Velký pracovní sešit str. 19, 20 (bez slohového cvičení a vyjm. slov po S)
Malý pracovní sešit str. 30 - 35 - dodělat, co chybí
Písanka str. 13,14
učebnice str. 77,78 - ústně
učebnice str. 78/cv. 1 - napsat do sešitu na sloh eventuálně do školního

angličtina
Trénovat slovíčka na WOCABEE a na www.umimeanglicky.cz (barvy, čísla, rodina, oblečení)
Naučit se nová slovíčka lekce 17 (Toys)
V aplikaci Wocabee máte za úkol do pátku otestovat balíček lekce 16 a 17.ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 5:54
ĉ
Růžena Pavelková,
21. 3. 2020 6:52
ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 5:55
ĉ
Voda.docx
(10k)
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 3:45
ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 5:52
Comments