3_ročník

do středy 18. listopadu

angličtina
PS str.21 cv. 4, 5+ Wocabee, které nemáte hotové

český jazyk
učebnice str. 34/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slov nalepit obrázky ke slovům BYDLET, OBYVATEL, BYT a napsat slova příbuzná
učebnice str. 34 - společně
malý PS str. 3/cv. 3 a str. 4/cv. 6

matematika
V pracovním sešitě vypracujte stranu 28.

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

prvouka 
V Google učebně je soubor "Ujasnění pojmů", tak se na to, prosím, podívejte.

Úkol ze dne 12.11. na další hodinu  PS str.19 cv.1

angličtina
PS str. 19 cv. 4, 5 + Wocabee lekce s názvem Colours. Dále v učebnici opakovat celou stranu 21, u cv. 3 krátké odpovědi: Yes, it is nebo No, it isn´t.
Učte se slovíčka na str. 27 - Chapter 8: Numbers

Dále PS str.19 cv.6

Zadání úkolu ze dne 11.11. na další hodinu - PS str. 20 cv.1, učebnice str.22 cv. 2 - číslice v bublině si zapište do slovníčku, každou číslice na jeden řádek + Wocabee - Numbers

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník, str.9-11

český jazyk
učebnice str. 31 - 33 (společně)
učebnice str. 33/cv. 9  - napsat do sešitu
učebnice str. 31/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slova vypsat vyjmenovaná slova po B (vysvětlíme si v pondělí při online výuce)
učebnice str. 32/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slova nalepit obrázek slova BÝT a zapsat slova příbuzná (vysvětlíme si v pondělí při online  výuce)
Velký PS str. 23/cv. 1 nahoře a  1 a 2 dole; str. 24 celá; str. 25/cv. 4,5 - Cvičení dělejte vždy až po probrání látky při online výuce, počkejte prosím na pokyny.
Malý PS  (žlutý) str. 2 (můžete dělat ihned);  str. 3/cv. 1,2,4
Písanka str. 16

matematika
V pracovním sešitě vypracujte strany 23 až 27.
Nápovědu najdete v učebnici na stranách 35 až 44.

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
Písanka str. 15
učebnice str. 28 - 30 - společně
PS str. 21,22 (str. 21/cv. 2,3 - společně)
učebnice str. 31 - naučit se řadu vyjmenovaných slov po B (do pátku)
učebnice str. 29/cv. 4 - napsat do sešitu
učebnice str. 29/cv. 2b - napsat do sešitu

matematika
V pracovním sešitě vypracujte strany 20 až 22.
Nápovědu najdete v učebnici na stranách 31 až 44.

angličtina
PS str.18 cv.2
Učebnice str.20 cv.1 - pusťte si poslechy a posléze si přečtěte nahlas celý text. Cv. 2 si také poslechněte, dávejte pozor, je tam jeden předmět navíc a potom tvořte věty, 
například: a white rubber
Stále trénujte sloveso "Be" - v sešitě
Ve Wocabee jsem Vám zadala PÍSEMKU - ale bude to opakování z lekce 4,5,6. Toto opakování bude spuštěné v úterý 3.11. od 12-19h. 

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník, str.6-8

prvouka
PS str.17 cv.1,2 + PČ pokus - Výroba škrobu + zjistěte k čemu všemu složí škrob a co obsahuje, zapište si na papír a založte do desek pracovního sešitu

týden 26.října - 30.října

český jazyk
Písanka str. 14
list str. 19 (opakování -  slova souznačná, protikladná, příbuzná)
PS str. 20 / cv. 1 - celé
Každodenní čtení a zapisování do notýsku.

angličtina
PS str.17 cv. 6 + Wocabee - pokračujte každý dál a nezapomeňte, že ten kdo si nezapsal zápis z Google učebny do školního sešitu, tak si ho dopíše.
Do slovníčku si zapište slovíčka z prvouky (plum, pear, peach, currant, cherry, tomato)

matematika
V pracovním sešitě vypracujte stranu 19.

týden 19. října - 23. října

český jazyk: 
učebnice str. 24 - 27 (společně)
PS str. 16, 17, 19
list str. 16,18
učebnice str. 26 /cv. 3 (do sešitu)
Písanka str. 12, 13
Platí každodenní DÚ ze čtení. 

prvouka
PS str.15 cv.2 (pouze skupina 3/1)

angličtina
PS str.16 cv.3 
Slovní zásoba Chapter 6 (učebnice str.27 + nový balík LEKCE 6 na Wocabee - procvičování) 
Pustit poslech - učebnice str.18 cv. 1 Shopping

PS str. 17 cv. 4 - dodělat, kdo nedodělal+ cv. 5 za domácí úkol + zápis v Google učebně - přepsat do školního sešitu z aj

matematika
V pracovním sešitě vypracujte cvičení 2, 3 a 4 na straně 15.
Dále spočítejte příklady na stranách 17 a 18 (při sčítání nebo odčítaní nejprve přičteme / odečteme desítky a poté jednotky)
Dole na každé straně máte vždy odkaz, kde látku najdete v učebnici.
A trénujte násobilku čísel 8 a 9!

_____________________________
týden 14.října - 16.října

čtení

sloh

český jazyk: 
Písanka str. 9 (docvičuj), 10, 11 
učebnice str. 23/cv. 2 nahoře - napsat do školního sešitu
list str. 15
Platí každodenní DÚ ze čtení. 

prvouka

angličtina

matematika
V pracovním sešitě vypracujte a vybarvěte stranu 14. 
(podle toho z kolika cifer /základní čísla 0-9/ se číslo skládá, ho nazýváme jedno-, dvou- nebo trojciferné)
Comments