3_ročník

týden 6. dubna - 10. dubna

angličtina
v pracovním sešitě celou stranu 46  
v učebnici str. 66 naučte se slovíčka z 19 lekce, napište si je na kartičky,
dnes jsme si je znovu přečetli, dále nezapomeňte napsat na kartičky i tato slovíčka, 
která jsme si řekli - wall - stěna, box - krabice, pram - kočárek, dále učebnice na straně 93 - Easter
(Velikonoce), zkuste si přečíst celou stránku, ve čtvrtek rozebereme
tento týden všichni dodělejte na Wocabee úkoly z 18.lekce
O Velikonocích, až si budete zase jistí, můžete dělat úkoly na WocaBee z lekce 19. Další lekce nedělejte.
V GOOGLE UČEBNĚ máte sepsanou gramatiku z 18. lekce - předložky -  on, in, under, tu zopakujte ústně -učebnice
str.52/1 (dnes jsme dělali)

český jazyk 
vyjmenovaná slova SYČET, SYPAT - nalepit a zapsat slova příbuzná
velký PS str. 21/cv. 3 a str. 23 - celá
malý PS str. 40 - 41
Písanka str. 15
do 14. dubna se naučit vyjmenovaná slova po V
GOOGLE UČEBNA 

prvouka
Velikonoce - učebnice str. 54
zápis - učebnice str. 54 (Víš, že.., ) - opsat tučně vytištěné názvy dnů
na  bílý papír A4 vytvořit myšlenkovou mapu na téma Velikonoce (vysvětlíme si při videovýuce)
PS str. 47  

matematika
V zeleném PS vypracujte strany 29 a 30 - procvičíte sčítání a odčítání trojciferných čísel, zopakujte si zaokrouhlování.
Pokud si nejste jisti, nápovědu najdete ve videu na Matýskově matematice str. 36 (i v učebnici).
Ve fialovém PS z geometrie procvičte čtyřúhelníky - strana 29. 
V učebnici najdete nápovědu na straně 39 a video zde. 

týden 30.3-3.4.

angličtina
v pracovním sešitě celou stranu 43  a celou stranu 45
v učebnici str. 66 naučit slovíčka z 18 lekce, ta která Vám chybí na kartičkách, dopište.
Až si budete jistí, můžete dělat úkoly na WocaBee z lekce 18. Další lekce nedělejte.
V GOOGLE UČEBNĚ vypracujte přiložené cvičení do sešitu a ve čtvrtek si ho zkontrolujeme.
Podívejte se na pohádku (v učebně), přiložila jsem Vám tam i slovní zásobu.
Dále tam máte sepsanou gramatiku z 18. lekce - předložky -  on, in, under 

český jazyk
Vyjmenovaná slova SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL - zapsat slova příbuzná a nalepit obrázky
Velký PS str. 21/1,2 - dole, str. 22
Malý PS str. 38, 39
učebnice str. 82/cv. 4 - napsat
Písanka str. 6, 7 - napsat až po probrání v Prvouce 

matematika
V zeleném PS vypracujte strany 27 a 28 - stále procvičujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel.
Máte dvě možnosti - buďto počítáme na papíře pod sebou nebo z hlavy = nejprve přičteme sta, potom desítky a nakonec přidáme ještě jednotky.
Ve fialovém PS z geometrie se zaměřte na trojúhelníky - strana 27 a 28. 
Nezapomeňte, že vrcholy značíme velkými písmeny a proti směru hodinových ručiček, strany značíme malými písmeny a leží vždy NAPROTI stejnojmennému vrcholu.

týden 23.-27.března

čtení
čítanka str. 32-35 (práce s textem, křížovka)

český jazyk
vypsat si a naučit se vyjmenovaná slova po S - učebnice str. 80
učebnice str. 81 - vyjmenovaná slova SYN - SYTÝ - SÝR  - nalepit obrázky a napsat slova příbuzná
učebnice str. 81/cv. 3 - POZOR NA ROZDÍLY
učebnice str. 81/cv. 2 a 4 - ústně; cv. 5 - písemně
velký PS str. 20/cv. 2, str. 21/cv. 1,2 - nahoře
malý PS str. 36, 37
Písanka str. 5
V GOOGLE UČEBNĚ vypracujte přiložené cvičení. 

angličtina
-v pracovním sešitě celou stranu 42 - The house and the rooms a celou stranu 44 - Toys
-v učebnici celou stranu 48 , strana 50 cvičení 1 - trénovat čtení, výslovnost
- zde odkaz na poslechovou část - části domu, možno trénovat výslovnost/opakujte nahlas
-zde odkaz na hračky, možno trénovat (vždy tři možnosti)

-v pátek 27.března budete mít přes Vaší aplikaci Wocabee zadanou písemku z lekce 16 a 17, proto trénujte a klidně si slovíčka pište na papír, doplňte si kartičky (lekce 16,17) a zahrajte si s rodiči :-) Na WocaBee jsem některým z Vás nechala zprávu.    

prvouka
učebnice str. 66 - přečíst
udělat zápis viz příloha
PS str. 58

matematika
V zeleném PS nás tento týden čeká strana 26 - sčítání a odčítání trojciferných čísel.
Máte dvě možnosti - buďto počítáme na papíře pod sebou nebo z hlavy = nejprve přičteme sta, potom desítky a nakonec přidáme ještě jednotky.
Příklady z učebnice Vám přepíši do učebny, kam mi zkusíte napsat odpovědi.
Ve fialovém PS z geometrie vybarvěte mnohoúhelníky na straně 26. Zkuste si vždy říct, kolika-úhelník vám vznikl.

týden 16. - 20. března

matematika
v zeleném pracovním sešitě - počítání do tisíce zkuste vypočítat příklady na stranách 23-25
/nezapomeňte, že nejprve přičítáme nebo odčítáme stovky, potom desítky a nakonec jednotky/
v učebnici najdete vysvětlení na stranách 27, 30 a 33 ve žlutých rámečcích (pokud máte chuť, můžete si na papír odtud spočítat i nějaké příklady)
z fialového PS - geometrie dopočítejte či dorýsujte příklady na stranách 24 a 25
/obvod je délka čáry okolo obrazce, tj. počet všech úseček (spojnic) mezi modrými bodíky jako plot
obsah je počet malých čtverečků, které můžeš naskládat dovnitř obrazce jako dlaždičky/
v učebnici najdete vysvětlení na stranách 34 a 35 ve žlutých rámečcích (pokud vám ještě zbývá chvilka, můžete si - jen v hlavě - projít stranu 32)

prvouka 
učebnice str. 52, 53
pracovní sešit str. 44,45
Zápis k jednotlivým kapitolám bude dole na stránce v PŘIDANÝCH SOUBORECH. Opište si ho, prosím, do sešitu

český jazyk
Do sešitu na vyjmenovaná slova si nalepte a dopište příbuzná slova  ke zbylým vyjmenovaným slovům po P (Obrázky s vyjmenovanými slovy jsem vám doručila).
Velký pracovní sešit str. 19, 20 (bez slohového cvičení a vyjm. slov po S)
Malý pracovní sešit str. 30 - 35 - dodělat, co chybí
Písanka str. 13,14
učebnice str. 77,78 - ústně
učebnice str. 78/cv. 1 - napsat do sešitu na sloh eventuálně do školního

angličtina
Trénovat slovíčka na WOCABEE a na www.umimeanglicky.cz (barvy, čísla, rodina, oblečení)
Naučit se nová slovíčka lekce 17 (Toys)
V aplikaci Wocabee máte za úkol do pátku otestovat balíček lekce 16 a 17.ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 5:54
ĉ
Růžena Pavelková,
21. 3. 2020 6:52
ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 5:55
ĉ
Voda.docx
(10k)
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 3:45
ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 5:52
Comments