3_ročník

týden 1. března - 5. března

čtení
Čítanka 3 str.26-27

anglický jazyk
učebnice str.56 cv.1  poslechnout a pak přečíst (odkaz na poslech v Google učebně), klást si otázky: Where is the square? a odpovídat: The square is next to the park.
PS str.50 cv. 1
Wocabee - Lekce 19 - procvičovat (všichni)
Tadeáš pokračuje ve Wocabee, které nemá hotové, každý den alespoň jedno celé cvičení

český jazyk
učebnice str. 65 - 68 (společně)
učebnice str. 66/cv. 3 - napsat do školního sešitu
velký PS str. 11 a 14 (společně)
malý PS str. 25/cv. 1c a str. 32 cv. 1/B, L
Písanka str. 9,10

matematika
dopočítejte matýska od strany 13 do strany 15
 
týden 25. ledna - 29. ledna

angličtina
Trénujte na Wocabee.

český jazyk
učebnice str. 54 - 57 - společně při online výuce
zopakovat si slovní druhy a jejich pořadí - učebnice str. 54/cv. 1
učebnice str. 56/cv. 6,7 - napsat (po probrání)
velký PS str. 2/cv. 1
velký PS str. 3 - 4
Písanka 1. díl - dokončit
list vyjmenovaná slova - částečně společně, zbytek po poslední online hodině dokončit

matematika
dopočítejte matýska od strany 40 do konce, abychom si mohli po prázdninách rozdat 2. díl

 
do středy 18. listopadu

angličtina
PS str.21 cv. 4, 5+ Wocabee, které nemáte hotové

český jazyk
učebnice str. 34/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slov nalepit obrázky ke slovům BYDLET, OBYVATEL, BYT a napsat slova příbuzná
učebnice str. 34 - společně
malý PS str. 3/cv. 3 a str. 4/cv. 6

matematika
V pracovním sešitě vypracujte stranu 28.

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

prvouka 
V Google učebně je soubor "Ujasnění pojmů", tak se na to, prosím, podívejte.

Úkol ze dne 12.11. na další hodinu  PS str.19 cv.1

angličtina
PS str. 19 cv. 4, 5 + Wocabee lekce s názvem Colours. Dále v učebnici opakovat celou stranu 21, u cv. 3 krátké odpovědi: Yes, it is nebo No, it isn´t.
Učte se slovíčka na str. 27 - Chapter 8: Numbers

Dále PS str.19 cv.6

Zadání úkolu ze dne 11.11. na další hodinu - PS str. 20 cv.1, učebnice str.22 cv. 2 - číslice v bublině si zapište do slovníčku, každou číslice na jeden řádek + Wocabee - Numbers

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník, str.9-11

český jazyk
učebnice str. 31 - 33 (společně)
učebnice str. 33/cv. 9  - napsat do sešitu
učebnice str. 31/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slova vypsat vyjmenovaná slova po B (vysvětlíme si v pondělí při online výuce)
učebnice str. 32/cv. 1 - do sešitu na vyjmenovaná slova nalepit obrázek slova BÝT a zapsat slova příbuzná (vysvětlíme si v pondělí při online  výuce)
Velký PS str. 23/cv. 1 nahoře a  1 a 2 dole; str. 24 celá; str. 25/cv. 4,5 - Cvičení dělejte vždy až po probrání látky při online výuce, počkejte prosím na pokyny.
Malý PS  (žlutý) str. 2 (můžete dělat ihned);  str. 3/cv. 1,2,4
Písanka str. 16

matematika
V pracovním sešitě vypracujte strany 23 až 27.
Nápovědu najdete v učebnici na stranách 35 až 44.

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
Písanka str. 15
učebnice str. 28 - 30 - společně
PS str. 21,22 (str. 21/cv. 2,3 - společně)
učebnice str. 31 - naučit se řadu vyjmenovaných slov po B (do pátku)
učebnice str. 29/cv. 4 - napsat do sešitu
učebnice str. 29/cv. 2b - napsat do sešitu

matematika
V pracovním sešitě vypracujte strany 20 až 22.
Nápovědu najdete v učebnici na stranách 31 až 44.

angličtina
PS str.18 cv.2
Učebnice str.20 cv.1 - pusťte si poslechy a posléze si přečtěte nahlas celý text. Cv. 2 si také poslechněte, dávejte pozor, je tam jeden předmět navíc a potom tvořte věty, 
například: a white rubber
Stále trénujte sloveso "Be" - v sešitě
Ve Wocabee jsem Vám zadala PÍSEMKU - ale bude to opakování z lekce 4,5,6. Toto opakování bude spuštěné v úterý 3.11. od 12-19h. 

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník, str.6-8

prvouka
PS str.17 cv.1,2 + PČ pokus - Výroba škrobu + zjistěte k čemu všemu složí škrob a co obsahuje, zapište si na papír a založte do desek pracovního sešitu

týden 26.října - 30.října

český jazyk
Písanka str. 14
list str. 19 (opakování -  slova souznačná, protikladná, příbuzná)
PS str. 20 / cv. 1 - celé
Každodenní čtení a zapisování do notýsku.

angličtina
PS str.17 cv. 6 + Wocabee - pokračujte každý dál a nezapomeňte, že ten kdo si nezapsal zápis z Google učebny do školního sešitu, tak si ho dopíše.
Do slovníčku si zapište slovíčka z prvouky (plum, pear, peach, currant, cherry, tomato)

matematika
V pracovním sešitě vypracujte stranu 19.

týden 19. října - 23. října

český jazyk: 
učebnice str. 24 - 27 (společně)
PS str. 16, 17, 19
list str. 16,18
učebnice str. 26 /cv. 3 (do sešitu)
Písanka str. 12, 13
Platí každodenní DÚ ze čtení. 

prvouka
PS str.15 cv.2 (pouze skupina 3/1)

angličtina
PS str.16 cv.3 
Slovní zásoba Chapter 6 (učebnice str.27 + nový balík LEKCE 6 na Wocabee - procvičování) 
Pustit poslech - učebnice str.18 cv. 1 Shopping

PS str. 17 cv. 4 - dodělat, kdo nedodělal+ cv. 5 za domácí úkol + zápis v Google učebně - přepsat do školního sešitu z aj

matematika
V pracovním sešitě vypracujte cvičení 2, 3 a 4 na straně 15.
Dále spočítejte příklady na stranách 17 a 18 (při sčítání nebo odčítaní nejprve přičteme / odečteme desítky a poté jednotky)
Dole na každé straně máte vždy odkaz, kde látku najdete v učebnici.
A trénujte násobilku čísel 8 a 9!

_____________________________
týden 14.října - 16.října

čtení

sloh

český jazyk: 
Písanka str. 9 (docvičuj), 10, 11 
učebnice str. 23/cv. 2 nahoře - napsat do školního sešitu
list str. 15
Platí každodenní DÚ ze čtení. 

prvouka

angličtina

matematika
V pracovním sešitě vypracujte a vybarvěte stranu 14. 
(podle toho z kolika cifer /základní čísla 0-9/ se číslo skládá, ho nazýváme jedno-, dvou- nebo trojciferné)
Comments