4_ročník

týden 6. dubna - 10. dubna

český jazyk
učebnice str. 90/cv. 7 - napsat
velký PS str. 26
malý PS str. 35/cv. 5a, b
učebnice str. 89, 90 - společně při videovýuce

anglický jazyk
lekce 22 (společně)
napsat a naučit se slovíčka a otestovat je na WOCABEE (LEKCE 4/22 a 4/22 - 2) 
PS str. 56, 57
průběžně testovat na WOCABEE  další slovíčka (soutěž)
GOOGLE UČEBNA 

přírodověda
MAGICKÉ HLUBINY  - dokončit
zápis viz GOOGLE UČEBNA
PS str. 33, 34 

vlastivěda
učebnice str. 21 - 24
PS str. 15, 16
GOOGLE UČEBNA

matematika  
v pracovním sešitě dokončete jednotky na strany 39.
Převody jednotek objemu ml-(cl)-dl-litr-x-hl. (nápověda v učebnici)
z fialového PS - geometrie přeskočte na stran 32. 
Pokud si nevzpomenete, najdete nápovědu v učebnici na straně 42 nebo na Matýskově matematice.

týden 30. března. - 3. dubna

český jazyk
učebnice str. 88, 87 - společně při video výuce
učebnice str. 88/cv. 3 - napsat
velký PS str. 25
malý PS str. 34 - dokončit

angličtina
lekce 21 - naučit se slovíčka
GRAMATIKA - ZÁPOR - viz GOOGLE UČEBNA
otestovat na WOCABEE balíček lekce 4/21, Where?, Zápor
test na WOCABEE z lekce 4/20 a Where? (bude upřesněno)
PS str. 54, 55 
GOOGLE UČEBNA

přírodověda
učebnice str. 57
zápis do sešitu viz GOOGLE UČEBNA
PS str. 32
GOOGLE UČEBNA

vlastivěda
učebnice str. 17 - 19
PS str. 14
opakování školství v baroku, Jan Amos Komenský, Marie Terezie, Josef II. 
GOOGLE UČEBNA

matematika  
v pracovním sešitě jste se dostali na strany 37-38.
Převody jednotek délky a poté hmotnosti. (nápověda v učebnici)
z fialového PS - geometrie dokončete obvody a obsahy na straně 25, vyřešte kostky na straně 26. 
Ke straně 26: představte si špejli, kterou budete napichovat kostky ve směru šipky a zapisovat jejich počet.

týden 23. - 27. března

vlastivěda
učebnice str. 15, 16 
PS str. 12 a str. 13/cv. 6,7

angličtina
lekce 20 - slovíčka a předložkové vazby 
Do pondělí 23.3. byste měli zvládnout naučit se slovíčka a gramatiku z lekce 20 a otestovat tuto lekci na Wocabee. 
PS str. 51/cv. 5,6 a str. 52,53 - vše (opakování)
procvičovat slovíčka na WOCABEE

český jazyk 
učebnice str. 86
velký PS str. 24
malý PS str. 34/a,c,e
úkol v Učebně Google classroom 

čtení
čítanka str. 24-27, na str. 26 cv. 5 a 6 -  až se budete učit text zpaměti, zkuste si k tomu kreslit obrázky, které pomohou při učení textu
Děkuji za upozornění paní Pajerovou, v mé čítance je tisková chyba, je možné, že původní zadání úkolu 5 a 6 str.26 budete mít až na straně 116!

přírodověda
učebnice str. 56 - přečíst a nakreslit obrázek vodního toku
zápis do sešitu viz příloha
Pokud se vám podaří práce s GOOGLE CLASSROOM, čeká na vás zkušební test. 

matematika  
v pracovním sešitě jste se dostali na stranu 34, chudák Romana snědla kilo čokolády ;o)
V tomto týdnu roznásobte závorky na straně 35, to znamená, že číslem před závorkou vynásobte každé z čísel v závorce a ty pak spolu sečtěte nebo odečtěte, podle toho jaké je v té závorce znaménko - obrázek a vysvětlení máte v učebnici na str.50 ... A ještě 4 příklady na dělení. 
Dále pak stranu 36, kde jsou převody jednotek délky. Nápověda je v učebnici o stranu dál nežli roznásobení závorek a pak ještě 1 další strana.
z fialového PS - geometrie je na řadě strana 24. 
nápověda: V příkladě č.2 budete muset nejprve zjistit, kolik metrů skutečně měří delší strana obilného pole. V příkladě č.3 si ke každé místnosti nejprve napište rozměry všech stěn. V poslední úloze (č.4) si nejprve rozdělte budovu čarou na dva obdélníky a dál postupujte jako ve cvičení 2.

týden 16. - 20. března
český jazyk:
velký pracovní sešit str. 21, 22
malý pracovní sešit str. 29 - 33
učebnice str. 84/cv. 6 a 8 - napsat do sešitu

přírodověda: 
zopakovat a dodělat:
učebnice str. 52 - 55
pracovní sešit str. 29 - 31
Dole v PŘIDANÝCH SOUBORECH naleznete zápis, který si, prosím, opište do sešitu.

matematika - 
v pracovním sešitě zkuste převody jednotek - vypočítat příklady na straně 33, 34
z fialového PS - geometrie vypočítejte obsahy a obvody v příkladech na stranách 22 a 23
v učebnici najdete vysvětlení na stranách 29 až 31 ve žlutých rámečcích (pokud vám ještě zbývá chvilka, zkuste spočítat pirátskou úlohu na straně 31)

vlastivěda
učebnice str. 12 - 14
pracovní sešit str. 10,11

angličtina

V přiloženém souboru je shrnutí lekce 19
Na WOCABEE  si otestujte balíček WEEK (jde o opakování slovíček z lekce 19).
Ve čtvrtek 19.3. byste v průběhu dne měli vyplnit písemku. Je to podmínka pro účast v soutěži a pro vás zároveň otestování vašich znalostí. 
Během týdne vám zašlu emailem pracovní list k procvičení časování sloves.
Nová slovní zásoba bude v průběhu týdne uveřejněna níže v přiložených souborech.
U lekce 20 nebudeme postupovat podle učebnice a PS, jsou tam chyby (resp. patrně americká angličtina). Vyčkejte na přiložené soubory.
Do pondělí 23.3. byste měli zvládnout naučit se slovíčka a gramatiku z lekce 20 a otestovat tuto lekci na Wocabee. 
ĉ
Růžena Pavelková,
17. 3. 2020 2:54
ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 7:05
ĉ
Růžena Pavelková,
17. 3. 2020 2:53
ĉ
Park.docx
(12k)
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 6:28
ĉ
Růžena Pavelková,
21. 3. 2020 7:05
Comments