4_ročník

týden 5. dubna - 9. dubna (5. dubna  - Velikonoční pondělí)

čtení
V Google učebně odkaz na on-line cvičení: ???

sloh
Sloh 3 str.28, 29

český jazyk
učebnice str. 87, 88 (společně)
učebnice str. 88/cv. 3 - napsat do sešitu
velký PS str. 25 (samostatně po probrání)

anglický jazyk
lekce 23 - procvičování
PS str. 59 a str. 62 (samostatně)
nová slovní zásoba lekce 24  - zapsat a otestovat ve Wocabee - lekce 4/24 (po probrání)

přírodověda
učebnice str. 71  a 74  - ekosystém rybník (společně)
zápis po probrání viz Google učebna
PS str. 42/cv. 2,3 (po probrání)

vlastivěda
opakování -  PS 5 - vybrané stránky společně 

hudební výchova
PS str. 33/cv. 6, 7 (píseň Já husárek malý je na str. 32); str. 37/cv. 11

matematika
vypočítejte strany 29, 30 a 31 v pracovním sešitě
z učebnice str. 39 - rozmyslete si příklady, projdeme je společně

týden 29. března - 31. března (1. dubna - velikonoční prázdniny, 2. dubna -  státní svátek)

sloh
Sloh 3 str.27 celá

český jazyk
učebnice str. 86 (společně)
velký PS str. 24 (společně)
malý PS str. 34 - dokončit (samostatně)
GOOGLE UČEBNA - úkol

anglický jazyk
lekce 23 - společně
PS str. 58
Wocabee  - Clothes (po úterní hodině)

přírodověda
Ekosystém potok, řeka - dokončení
PS str. 34 - společně

vlastivěda
učebnice VL 4 str. 33, 34 
PS 4 str. 21, 22 společně (vybraná cvičení společně, zbytek samostatně)
PS 4 str. 23 (samostatně po probrání v online hodině)

matematika
vypočítejte strany 27 a 28 v pracovním sešitě
z učebnice str. 34/4 a 36/2 a 3 do sešitu 

týden 22. března - 26. března

sloh
Sloh 4 str.26 cv.1 a,b + naučit básničku

pracovní výchova
v GOOGLE UČEBNĚ pokyny k výrobě travního panáčka

český jazyk
učebnice str.  83, 84 (společně)
velký PS str. 22/cv. 1,3 (společně), cv. 2 a 4 (samostatně)
malý PS str. 34, 35/vybraná cvičení společně
malý PS str. 32 (samostatně)
učebnice str. 84/cv. 6 - napsat
GOOGLE UČEBNA - diktát

anglický jazyk
lekce 22 - učebnice str. 50,51 (společně)
PS str. 56 (společně), str. 57 (samostatně)
GOOGLE UČEBNA - úkol
Wocabee - písemka lekce 21, 22 (pátek)
Slovíčka lekce 23  - Wocabee (pátek)  

přírodověda
ekosystém potok, řeka - učebnice str. 58 - 60
úkol GOOGLE UČEBNA
PS str. 33, 34 - společně

vlastivěda
Půda a zemědělství ČR - učebnice VL 4 str. 31 - 32
PS 4 str. 18, 20 (společně)
PS 4 str. 19 (samostatně)
zápis po probrání viz GOOGLE UČEBNA

hudební výchova
PS str. 35/cv. 4
PS str. 37/cv. 9 (nauč se říkanku) a cv.  10

matematika
vypočítejte strany 24 až 26 v pracovním sešitě

týden 15. března - 19.března

sloh
Sloh 4 celá strana 25
Kristý a Dan dodělají str.22-23

český jazyk
koncovky podstatných jmen mužského rodu - opakování
učebnice str. 81 - 82 (společně)
malý PS str. 28 - 31 (společně)
učebnice str. 82/cv. 9 - napsat do sešitu
velký PS str. str. 20,21

anglický jazyk
lekce 21 - procvičování (společně)
PS str. 54,55
učebnice str. 49/cv. 3 - napsat do připraveného dokumentu v GOOGLE UČEBNĚ
GOOGLE UČEBNA - překlad
Wocabee - písemka lekce 20 předložky (úterý 16. 3.)
Nová slovní zásoba lekce 22 - napsat si slovíčka a otestovat lekci ve WC (až po páteční hodině) 

přírodověda
učebnice str. 56,57 - ekosystém potok, řeka
PS str. 32 - společně
zápis viz GOOGLE UČEBNA  - po probrání

vlastivěda
učebnice 4 str. 28,29 - vodstvo, počasí
zápis viz GOOGLE UČEBNA (po probrání)
PS 4 - vybraná cvičení společně, zbytek samostatně (bude upřesněno při online výuce)
PS 5 str. 29/cv. 1 (společně)
PS 5 - slepá mapa uprostřed  - vodstvo 

hudební výchova
poslech  - skladba Vltava (viz GOOGLE UČEBNA)
PS str. 29 - Bedřich Smetana (přečíst)
PS str. 30/cv. 7
GOOGLE UČEBNA  - test 

matematika
vypočítejte strany 20, 22 a 23 v pracovním sešitě

týden 8. března - 12. března

sloh
Sloh 4 str. 22- 23

výtvarná výchova
v GOOGLE UČEBNĚ - Jaro - kočičky ve váze

český jazyk
učebnice str. 78 - 80 (společně)
učebnice str. 77/cv. 9 - napsat do školního sešitu
PS str. 18, 19 a na str. 20/cv. 1,2,3 nahoře (vypracujte vždy až po probrání učiva v online hodině)
malý PS str. 25 - 27 společně
Nezapomínejte na čtení.

anglický jazyk
lekce 20 - dokončení
opakování  lekcí 17 - 20
nová slovní zásoba lekce 21 - po probrání napsat na kartičky
PS str. 51 - 53 (společně cv. 51/4,5 a 53/4, zbytek dokončit samostatně)
Wocabee - dle dohody v hodině 

přírodověda
učebnice str. 37 - 39 (společně)
PS str. 23 a 28 (společně)
opakování
zápis po probrání v GOOGLE UČEBNĚ

vlastivěda
Povrch ČR opakování
Vodstvo ČR - úvod str. 26 (společně)
PS 4 str. 15/cv. 5,6
PS 5 str. 28 a slepá mapa ČR povrch (uprostřed sešitu)
zápis  po probrání v GOOGLE UČEBNĚ 

hudební výchova
GOOGLE UČEBNA - úkol

matematika
dopočítejte strany 18 a 19 v pracovním sešitě
z učebnice str. 12/cvičení 1 - překreslete magické čtverce do sešitu geometrie a vyřešte
z učebnice str. 24/3 a 25/3 taktéž vyřešte do sešitu geometrie 

týden 1. března - 5. března

sloh 
Sloh 4 str.21 cv. 5 a 6 a na papír napsat ještě jeden reklamační dopis

český jazyk
učebnice str. 74 - 77 (společně)
učebnice str. 77/cv. 5 - napsat po probrání vzoru HRAD
velký PS str. 16, 17
malý PS str. 23  - 25 (společně)

anglický jazyk
 učebnice str. 44 - 47 (lekce 19, 20) - společně
PS str. 49, 50
nová slovní zásoba lekce 20 - zapsat slovíčka na kartičky
překlad - GOOGLE UČEBNA 

přírodověda
učebnice str. 50, 51 (společně)
zápis viz GOOGLE UČEBNA (po probrání)
PS str. 26 - 28 (společně) 

vlastivěda
učebnice VL 4 str. 24 - 25
zápis viz GOOGLE UČEBNA (po probrání)
PS str. 14, 15 (společně)  

matematika
dopočítejte stranu 15 a ještě strany 16 a 17. 

týden 25. ledna - 29. ledna
český jazyk
učebnice str. 58 - 61  - společně
učebnice str. 61/cv. 3 - napsat
velký PS str. 4 - 7
malý PS str. 8 - 10

anglický jazyk
učebnice str. 36 - 37
slovíčka lekce 16
Wocabee  lekce 4/16 a  lekce 4/Weather
PS str. 40 - 41

přírodověda
učebnice str. 29 - 32
PS str.17, 18 a str. 19/cv. 7 (až po online výuce)
zápis viz Google učebna 

vlastivěda
Zlínský kraj
PS Zlínský kraj + list Zlínský kraj (společně)
Google učebna - video (shlédnout ještě před čtvrteční hodinou)

matematika
str. 1-4. ve druhém díle Matýskovy matematiky
nápověda na https://www.matyskova-matematika.cz/do středy 18. listopadu

sloh
Slohová výchova 4 str. 8 cv. 1,2

český jazyk
zopakovat si vyjmenovaná slova po M
učebnice str. 30 - společně
velký PS str. 25/cv. 1,2,3
malý PS str. 13/cv. 1

anglický jazyk
PS str. 21 - celá a str. 22/cv. 3 
slovíčka lekce 9 -  WOCABEE (po probrání při online výuce)

matematika  
GOOGLE UČEBNA - matematika - HLODAVCI

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

sloh
Slohová výchova 4 str. 4-7

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník - každý si najde dle záložky, kde skončil a udělá alespoň 3 stránky

český jazyk
učebnice str. 29  - společně
zopakovat si řadu vyjmenovaných slov po L
učebnice str. 29/cv. 5 - slova si napsat do sešitu, vysvětlíme si jejich význam
velký PS str. 24
malý PS str. 7 - 10 (str. 10 společně)
list str. 6  

anglický jazyk
dokončení lekce 7 (společně)
lekce 8 učebnice str. 18,19 (společně)
PS str. 20
Wocabee -  lekce 4/8 výrazy, lekce 4/ Clothes 1 a lekce 4/Clothes 2 - povinné balíčky
Wocabee -  okresní kolo soutěže
Wocabee - písemka (lekce 6,7 - slovíčka), hra (upřesníme si při online výuce)

přírodověda
učebnice str. 23 - bezobratlí (společně), str. 27 - bezobratlí u lidských obydlí (společně)
PS str. 10 - společně
PS str. 11 cv. 9, 10; str. 12/cv. 11

vlastivěda
Plzeňský kraj - učebnice 5 str. 30
PS 5 Plzeňský kraj - společně
list Plzeňský kraj
GOOGLE UČEBNA video

matematika  
V pracovním sešitě vypracujte strany 24 až 28


týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
učebnice str. 26 - 28 (společně)
PS str. 21 - 23 (str. 21/cv. 3 společně)
učebnice str. 28/cv. 5 - s uvedenými slovy vytvoř věty a napiš je do sešitu
učebnice str. 28/cv. 6 - napsat do sešitu
malý PS (růžový) - str. 3 - 6 (str. 5 společně)

anglický jazyk
lekce 7  - učebnice str. 16,17  - společně
PS str. 19 a str. 22/cv. 1,2
slovíčka lekce 8 - napsat na kartičky (až po online výuce)
Wocabee  lekce 8 (až po probrání)

přírodověda
učebnice str. 19, 20  - společně
PS str. 9 a str. 11/cv. 8

vlastivěda
učebnice 4/ str. 14 - Jihočeský kraj
PS 5/str. 10 - společně
list Jihočeský kraj (až po online výuce)
GOOGLE UČEBNA video

matematika  
V pracovním sešitě vypracujte strany 20 až 23.
Nápověda v učebnici na stranách 33-36.

čtení
Pokračujte v Čítance pro 3.ročník - každý si najde dle záložky, kde skončil a udělá alespoň 3 stránky

týden 26 října - 30 října

český jazyk
PS str. 12/cv. 1 - celé
zopakovat si řadu vyjmenovaných slov po B
Každodenní DÚ ze čtení.

sloh
Slohová výchova 4 str.2 cv. 1, str.3 cv.2

anglický jazyk
dodělat všechna cvičení ve Wocabee (soutěž)
lekce 7 - pokud nemáte, napsat si  na kartičky slovíčka z lekce 6 a 7  
PS str. 18
dobrovolný DÚ - učebnice str. 14 - překlad novinového článku

vlastivěda
PS 4 str. 5 - celá
PS  5 str.9 - udělat zápis viz GOOGLE UČEBNA 
pracovní list Hlavní město Praha

matematika  
V pracovním sešitě vypracujte stranu 19.


týden 19. října - 23. října

český jazyk:
učebnice str.  10 a 14 (společně)
PS str. 7, 10, 11
učebnice str. 10/cv. 3a napsat do sešitu
GOOGLE UČEBNA
Každodenní DÚ ze čtení.

anglický jazyk:
lekce 6 -  učebnice str. 14, 15 (společně)
PS str. 17; 
WOCABEE lekce 4/6 věty
učebnice str. 15/cv. 3 - napsat do sešitu

přírodověda:
Plazi, ptáci - učebnice str. 22, 20 (společně);  
zápis po probrání v Google učebně   
PS str. 10/cv. 7
GOOGLE UČEBNA  prezentace obojživelníci
GOOGLE UČEBNA - vytvoření společné prezentace PLAZI

vlastivěda:
Praha - naše hlavní město, Středočeský kraj (společně)
úkoly až po videovýuce
GOOGLE UČEBNA  - prezentace Praha

matematika  
V pracovním sešitě dodělejte stranu 16 a ještě strany 17 a 18.
Návod jak na převody jednotek a dělení se zbytkem najdeš v učebnici na stranách 14 a 15.
Geometrie - zatím nebude, rýsovat budeme až opět ve škole.

________________________________
týden 14. října - 16. října

čtení

sloh

český jazyk:
PS str. 9
učebnice str. 24/cv. 7 - napsat do školního sešitu
Každodenní DÚ ze čtení.

anglický jazyk:
slovíčka lekce 6 (učebnice str. 21) 
Wocabee  lekce 4/6  - až po videovýuce
společně dokončíme lekci 5
PS str. 16

přírodověda:
ryby, obojživelníci - společně
učebnice str. 21, 23

vlastivěda:
Hlavní město Praha - společně
úkoly až po videovýuce

matematika  
V pracovním sešitě porovnávejte na straně 14 (celou stranu) a ještě cvičení 1, 2 a 4 na straně 16

-------------------
týden 19. října - 23. října

český jazyk:
učebnice str.  10 a 14 (společně)
PS str. 7, 10, 11
učebnice str. 10/cv. 3a napsat do sešitu
GOOGLE UČEBNA
Každodenní DÚ ze čtení.


anglický jazyk:
lekce 6 -  učebnice str. 14, 15 (společně)
PS str. 17; 
WOCABEE lekce 6/výrazy
učebnice str. 15/cv. 3 - napsat do sešitu

přírodověda:
Plazi, ptáci - učebnice str. 22, 20 (společně);  
zápis po probrání v Google učebně   
PS str. 10/cv. 7
GOOGLE UČEBNA  prezentace obojživelníci
GOOGLE UČEBNA - vytvoření společné prezentace PLAZI

vlastivěda:
Praha - naše hlavní město, Středočeský kraj (společně)
úkoly až po videovýuce
GOOGLE UČEBNA  - prezentace Praha


matematika  
 V pracovním sešitě porovnávejte na straně 14 (celou stranu) a ještě cvičení 1, 2 a 4 na straně 16


  
 

Comments