4_ročník

týden 18. května - 22. května

čtení
čítanka str.28-31 - Starosti s princem

sloh
Co je to deník? Proč si lidé pořizují a píší deník? Zkuste na to přijít :-) Vaším úkolem je si tento týden psát deník. 
Ve škole se podíváme společně na to, co jste napsali.

český jazyk
učebnice str. 102 - společně
velký PS  společně
velký PS str. 33/cv. 1
opakování
GOOGLE UČEBNA

anglický jazyk
lekce 27 - napsat a naučit se slovíčka
Wocabee - otestovat vše označené lekce 27
PS str. 68, 69

přírodověda
učebnice str. 62, 63
PS str.  36, 37
GOOGLE UČEBNA

vlastivěda
učebnice str. 37
PS str. 22
GOOGLE UČEBNA

matematika  
Pracovní sešit - tento týden strany 17 a 18 (násobení pod sebou).
Z fialového PS - geometrie pokračujte cvičeními na straně 39/1,2 a 40/1,2,3. 

 týden 11. května - 15. května

český jazyk
učebnice str. 100 - 102 (společně)
velký PS str. 32 (cv. 3 společně)
GOOGLE UČEBNA

anglický jazyk
učebnice str. 60, 61 - lekce 26 (společně)
napsat a naučit se slovíčka z lekce 26
WOCABEE - otestovat si všechny balíčky označené 4/26 +pokračovat v soutěži 
WOCABEE - písemka na lekci 25
PS str. 66, 67

přírodověda
učebnice str. 64, 65
PS str. 35 a 36/2 (po probrání )
GOOGLE UČEBNA - zápis

vlastivěda
učebnice str. 32 - 35
PS str. 20, 21
GOOGLE UČEBNA - zápis

matematika  
Pracovní sešit - skočíme na strany 15 a 16.
Z fialového PS - geometrie pokračujte na straně 38 (37 vynecháme). 

týden 4. května - 8. května

český jazyk
učebnice str. 99, 100 (společně)
učebnice str. 99 - vypsat si spojovací výrazy ze druhého žlutého obdélníku
učebnice str. 100/cv. 5 - napsat do sešitu (až po vysvětlení)
velký PS str. 30, 31

anglický jazyk
lekce 25 - str. 58, 59 - společně
naučit se básničku str. 58/cv. 2
PS str. 64, 65
WOCABEE  otestovat balíček  lekce 4/25 a 4/25 - věty

vlastivěda
učebnice str. 31, 32
PS str. 19
GOOGLE UČEBNA

přírodověda
učebnice str. 64
zápis viz GOOGLE UČEBNA
 společná prezentace OBILOVINY - GOOGLE UČEBNA 

matematika  
Pracovní sešit strany 8 a 9.
Nápověda v učebnici je na straně 12 a 13.
z fialového PS - geometrie pokračujte na straně 36. 
Pokud si nevzpomenete, najdete nápovědu v učebnici str. 46 nebo na Matýskově matematice.

týden 27. dubna - 30. dubna
český jazyk
učebnice str. 95 - 97  - společně
velký PS str. 29
GOOGLE UČEBNA - cvičení

anglický jazyk
opakování lekcí 21 - 24
PS str. 61, 63
nová slovní zásoba lekce 25 - napsat a naučit se slovíčka
po probrání při videochatu otestovat balíček lekce 4/25
soutěž WOCABEE

vlastivěda
učebnice str. 30
PS str. 18/cv. 3

přírodověda
učebnice str. 61, 64
GOOGLE UČEBNA - prezentace RYBNÍK
GOOGLE UČEBNA - zápis

matematika  
Pracovní sešit strany 6 a 7 - zaokrouhlování.
Nápověda v učebnici je na straně 10.
z fialového PS - geometrie pokračujte na straně 35. 
Připravte kružítka a zkuste rýsovat trojúhelníky.
Pokud si nevzpomenete, najdete nápovědu v učebnici str. 46 nebo na Matýskově matematice.


týden 20. dubna - 24. dubna

český jazyk
učebnice str. 93, 94 - společně při videochatu
velký PS str. 28
GOOGLE UČEBNA Cvičný diktát bez pomoci rodičů

anglický jazyk
WOCABEE - dodělat balíčky, které nemáte hotové z minulého týdne + balíček 4/23 věty a lekce 4/24,  testovat do soutěže
slovíčka lekce 24 - napsat a naučit (probereme společně)
PS str. 60 a 62 

vlastivěda
učebnice str. 28, 29
PS str. 16, 17
zápis bude po probrání v GOOGLE UČEBNĚ
GOOGLE UČEBNA - křížovka

přírodověda
učebnice str. 75 - živočichové u rybníků
PS str. 42, 43

matematika  
Pracovní sešit strany 4 a 5.
z fialového PS - geometrie pokračujte na straně 34. 
Jaké jsou podmínky pro narýsování trojúhelníku? - trojúhelníková nerovnost...
Pokud si nevzpomenete, najdete nápovědu v učebnici nebo na Matýskově matematice.

týden 13. dubna - 17. dubna

český jazyk
učebnice str. 91, 92 (společně při videochatu)
velký PS str. 27 
malý PS str. 35/cv. 5 d, e
GOOGLE UČEBNA


anglický jazyk
nová slovní zásoba lekce 23 - napsat a naučit se
WOCABEE - otestovat balíček lekce 22/věty, lekce 23, oblečení, POKRAČOVAT V SOUTĚŽI
PS str. 58, 59 (do 20. 4.)
poslech viz  GOOGLE UČEBNA
GOOGLE UČEBNA

vlastivěda
učebnice str. 21 - 24 - dokončení při videochatu
zápis viz GOOGLE UČEBNA
GOOGLE UČEBNA - úkol

přírodověda
ekosystém rybník - rostliny - učebnice str. 74
GOOGLE UČEBNA - ZÁPIS, TEST

matematika  
Pracovní sešit č1. odložíme (dokončíme později), nachystejte dvojku.
Připomeňte si velká čísla na stranách 1, 2 a 3.
z fialového PS - geometrie pokračujte na straně 33. 
Trojúhelníky začínáme rýsovat vždy narýsováním pravého úhlu.
Pokud si nevzpomenete, najdete nápovědu v učebnici nebo na Matýskově matematice.

týden 6. dubna - 10. dubna

český jazyk
učebnice str. 90/cv. 7 - napsat
velký PS str. 26
malý PS str. 35/cv. 5a, b
učebnice str. 89, 90 - společně při videovýuce

anglický jazyk
lekce 22 (společně)
napsat a naučit se slovíčka a otestovat je na WOCABEE (LEKCE 4/22 a 4/22 - 2) 
PS str. 56, 57
průběžně testovat na WOCABEE  další slovíčka (soutěž)
GOOGLE UČEBNA 

přírodověda
MAGICKÉ HLUBINY  - dokončit
zápis viz GOOGLE UČEBNA
PS str. 33, 34 

vlastivěda
učebnice str. 21 - 24
PS str. 15, 16
GOOGLE UČEBNA

matematika  
v pracovním sešitě dokončete jednotky na strany 39.
Převody jednotek objemu ml-(cl)-dl-litr-x-hl. (nápověda v učebnici)
z fialového PS - geometrie přeskočte na stran 32. 
Pokud si nevzpomenete, najdete nápovědu v učebnici na straně 42 nebo na Matýskově matematice.

týden 30. března. - 3. dubna

český jazyk
učebnice str. 88, 87 - společně při video výuce
učebnice str. 88/cv. 3 - napsat
velký PS str. 25
malý PS str. 34 - dokončit

angličtina
lekce 21 - naučit se slovíčka
GRAMATIKA - ZÁPOR - viz GOOGLE UČEBNA
otestovat na WOCABEE balíček lekce 4/21, Where?, Zápor
test na WOCABEE z lekce 4/20 a Where? (bude upřesněno)
PS str. 54, 55 
GOOGLE UČEBNA

přírodověda
učebnice str. 57
zápis do sešitu viz GOOGLE UČEBNA
PS str. 32
GOOGLE UČEBNA

vlastivěda
učebnice str. 17 - 19
PS str. 14
opakování školství v baroku, Jan Amos Komenský, Marie Terezie, Josef II. 
GOOGLE UČEBNA

matematika  
v pracovním sešitě jste se dostali na strany 37-38.
Převody jednotek délky a poté hmotnosti. (nápověda v učebnici)
z fialového PS - geometrie dokončete obvody a obsahy na straně 25, vyřešte kostky na straně 26. 
Ke straně 26: představte si špejli, kterou budete napichovat kostky ve směru šipky a zapisovat jejich počet.

týden 23. - 27. března

vlastivěda
učebnice str. 15, 16 
PS str. 12 a str. 13/cv. 6,7

angličtina
lekce 20 - slovíčka a předložkové vazby 
Do pondělí 23.3. byste měli zvládnout naučit se slovíčka a gramatiku z lekce 20 a otestovat tuto lekci na Wocabee. 
PS str. 51/cv. 5,6 a str. 52,53 - vše (opakování)
procvičovat slovíčka na WOCABEE

český jazyk 
učebnice str. 86
velký PS str. 24
malý PS str. 34/a,c,e
úkol v Učebně Google classroom 

čtení
čítanka str. 24-27, na str. 26 cv. 5 a 6 -  až se budete učit text zpaměti, zkuste si k tomu kreslit obrázky, které pomohou při učení textu
Děkuji za upozornění paní Pajerovou, v mé čítance je tisková chyba, je možné, že původní zadání úkolu 5 a 6 str.26 budete mít až na straně 116!

přírodověda
učebnice str. 56 - přečíst a nakreslit obrázek vodního toku
zápis do sešitu viz příloha
Pokud se vám podaří práce s GOOGLE CLASSROOM, čeká na vás zkušební test. 

matematika  
v pracovním sešitě jste se dostali na stranu 34, chudák Romana snědla kilo čokolády ;o)
V tomto týdnu roznásobte závorky na straně 35, to znamená, že číslem před závorkou vynásobte každé z čísel v závorce a ty pak spolu sečtěte nebo odečtěte, podle toho jaké je v té závorce znaménko - obrázek a vysvětlení máte v učebnici na str.50 ... A ještě 4 příklady na dělení. 
Dále pak stranu 36, kde jsou převody jednotek délky. Nápověda je v učebnici o stranu dál nežli roznásobení závorek a pak ještě 1 další strana.
z fialového PS - geometrie je na řadě strana 24. 
nápověda: V příkladě č.2 budete muset nejprve zjistit, kolik metrů skutečně měří delší strana obilného pole. V příkladě č.3 si ke každé místnosti nejprve napište rozměry všech stěn. V poslední úloze (č.4) si nejprve rozdělte budovu čarou na dva obdélníky a dál postupujte jako ve cvičení 2.

týden 16. - 20. března
český jazyk:
velký pracovní sešit str. 21, 22
malý pracovní sešit str. 29 - 33
učebnice str. 84/cv. 6 a 8 - napsat do sešitu

přírodověda: 
zopakovat a dodělat:
učebnice str. 52 - 55
pracovní sešit str. 29 - 31
Dole v PŘIDANÝCH SOUBORECH naleznete zápis, který si, prosím, opište do sešitu.

matematika - 
v pracovním sešitě zkuste převody jednotek - vypočítat příklady na straně 33, 34
z fialového PS - geometrie vypočítejte obsahy a obvody v příkladech na stranách 22 a 23
v učebnici najdete vysvětlení na stranách 29 až 31 ve žlutých rámečcích (pokud vám ještě zbývá chvilka, zkuste spočítat pirátskou úlohu na straně 31)

vlastivěda
učebnice str. 12 - 14
pracovní sešit str. 10,11

angličtina

V přiloženém souboru je shrnutí lekce 19
Na WOCABEE  si otestujte balíček WEEK (jde o opakování slovíček z lekce 19).
Ve čtvrtek 19.3. byste v průběhu dne měli vyplnit písemku. Je to podmínka pro účast v soutěži a pro vás zároveň otestování vašich znalostí. 
Během týdne vám zašlu emailem pracovní list k procvičení časování sloves.
Nová slovní zásoba bude v průběhu týdne uveřejněna níže v přiložených souborech.
U lekce 20 nebudeme postupovat podle učebnice a PS, jsou tam chyby (resp. patrně americká angličtina). Vyčkejte na přiložené soubory.
Do pondělí 23.3. byste měli zvládnout naučit se slovíčka a gramatiku z lekce 20 a otestovat tuto lekci na Wocabee. 
ĉ
Růžena Pavelková,
17. 3. 2020 2:54
ĉ
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 7:05
ĉ
Růžena Pavelková,
17. 3. 2020 2:53
ĉ
Park.docx
(12k)
Růžena Pavelková,
16. 3. 2020 6:28
ĉ
Růžena Pavelková,
21. 3. 2020 7:05
Comments