5_ročník

týden 5. dubna - 9. dubna (5. dubna  - Velikonoční pondělí)

čtení
V Čítance 4 každý pokračujte ve čtení 
V Google učebně máte on -line cvičení: Zpátky do Afriky

sloh
Sloh 5 str.20-21

český jazyk
učebnice str. 101 - 104 - zájmena - procvičování 
PS str. 18/cv. 1,2 (společně)
učebnice str. 104/cv. 4  - napsat (po probrání)
úkol GOOGLE UČEBNA

anglický jazyk
lekce 22 - procvičování
PS str. 57 - dokončit; str. 62/cv. 1,2
lekce 23 - slovíčka - vypsat pouze názvy měsíců + otestovat ve Wocabee (po probrání)

přírodověda
učebnice str. 59, 60 (společně)
PS str. 35
zápis viz Google učebna  (po probrání) 

vlastivěda
opakování -  PS 5 - vybrané stránky společně 

hudební výchova
PS str. 33/cv. 6, 7 (píseň Já husárek malý je na str. 32); str. 37/cv. 11

matematika
desetinná čísla - zlomky
vypočítejte z pracovního sešitu strany 27 a 28
z učebnice str. 34/2 a 5 do sešitu, ostatní ústně

týden 29. března - 31. března (1. dubna - velikonoční prázdniny, 2. dubna -  státní svátek)
český jazyk
učebnice str. 101, 102 (společně)
PS str. 16/cv. 4  a 5 a str. 17/cv. 1a (společně); zbylá cv. na str. 16, 17 samostatně
učebnice str. 102 - vypsat a naučit se druhy zájmen 

anglický jazyk
lekce 22 - řadové číslovky
PS str. 56 - celá, str. 57/cv. 4
Wocabee - lekce 22 fráze

přírodověda
učebnice str. 58 - zrak (společně)
PS str. 34/cv. 12,14

vlastivěda
učebnice VL 4 str. 33, 34 
PS 4 str. 21, 22 společně (vybraná cvičení společně, zbytek samostatně)
PS 4 str. 23 (samostatně po probrání v online hodině)

sloh
zápis v Google učebně
v Google učebně úkol - funkční styly a slohové útvary - online cvičení
Sloh 5 str.18-19

čtení
dle domluvy pokračujte v Čítance 4

matematika
desetinná čísla - zlomky
vypočítejte z pracovního sešitu strany 24 a 26
z učebnice str. 28/2,4,5 do sešitu, 28/1,3 ústně

týden 22. března - 26. března

pracovní výchova
v GOOGLE UČEBNĚ pokyny k výrobě travního panáčka

sloh 
PS str. 17 celá strana

český jazyk
učebnice str. 97 - 99 (společně)
učebnice str. 97 - tabulka  - opsat , cv. 3 napsat
PS str. 13/cv. 1,2  a str. 14/cv. 3(společně), zbytek str. 13 a 14 samostatně
GOOGLE UČEBNA - úkol

anglický jazyk
lekce 21 - procvičování
PS str. 54, 55 - dokončit
Google učebna - úkol
lekce 22 - slovíčka  - napsat a otestovat ve Wocabee (až po probrání v pátek)

přírodověda
Soustava vylučovací, smysly - chuť 
PS str. 33/cv. 11 + kartička s vylučovací soustavou
PS str.   136/cv. 19, 21
zápis viz GOOGLE UČEBNA

vlastivěda
Půda a zemědělství ČR - učebnice VL 4 str. 31 - 32
PS 4 str. 1á, 20 (společně)
PS 4 str. 19 (samostatně)
zápis po probrání viz GOOGLE UČEBNA

hudební výchova
PS str. 35/cv. 4
PS str. 37/cv. 9 (nauč se říkanku) a cv. 10

matematika
desetinná čísla - převody jednotek
vypočítejte z pracovního sešitu strany 21 až 23

týden 15. března - 19.března

sloh
v GOGLE UČEBNĚ máte zápis a pokyny (vytištěné Vám vhodím ve čtvrtek do schránky)
PS str.16 - celá strana, dále zjistěte informace o Gabriele Koukalové - jak se k biatlonu dostala, jak tvrdě musela trénovat atd...

Referáty: 
Natálka - Jan Žižka
Maruška - Jan Lucemburský
Míša - Karel Čapek


český jazyk
učebnice str. 93 - 96 (společně)
učebnice str. 94/cv. 2 - napsat do sešitu
pracovní list  - vybraná cvičení společně 
PS str. 11 a 12
úkol viz GOOGLE UČEBNA 

anglický jazyk
lekce 20 - procvičování (společně)
lekce 21 - nová slovní zásoba, zapsat a otestovat ve WC (po probrání v online hodině)
lekce 21 - průběhový čas otázka, zápor
GOOGLE UČEBNA  - překlad
PS str. 54,55 (vybraná cvičení společně)
WC - písemka lekce 19,20 (čtvrtek 18.3.)

přírodověda
Trávicí soustava - stravování
Zápis viz GOOGLE UČEBNA
Vytvoření potravinové pyramidy (po probrání v online hodině)
Vylučovací soustava - úvod

vlastivěda
učebnice 4 str. 28,29 - vodstvo, počasí
zápis viz GOOGLE UČEBNA (po probrání)
PS 4 - vybraná cvičení společně, zbytek samostatně (bude upřesněno při online výuce)
PS 5 str. 29/cv. 1 (společně)
PS 5 - slepá mapa uprostřed  - vodstvo 

hudební výchova
poslech  - skladba Vltava (viz GOOGLE UČEBNA)
PS str. 29 - Bedřich Smetana (přečíst)
PS str. 30/cv. 7
GOOGLE UČEBNA  - test 

matematika
desetinná čísla - 
vypočítejte z pracovního sešitu strany 17, 18, 19 a 20

týden 8. března - 12. března

sloh
str.15 cv. 2

výtvarná výchova
v GOOGLE UČEBNĚ - Jaro - kočičky ve váze

český jazyk
učebnice str. 88 - 91 (společně)
učebnice str. 91/cv. 6 - napsat do školního sešitu
PS str. 8/cv. 2 a str. 10/4 - společně
PS str. 9,10 (bez slohového cvičení)
list přídavná jména  - vybraná cvičení společně
Nezapomínejte na čtení.

anglický jazyk
lekce 20 - společně
napsat nová slovíčka na kartičky
opakování
PS str. 50, 51, 52
Wocabee lekce 5/20

přírodověda
Trávicí soustava - učebnice str. 55,56
zápis po probrání v GOOGLE UČEBNĚ
PS str. 33/cv. 9,10 a kartička trávicí soustava
opakování

vlastivěda
Povrch ČR opakování
Vodstvo ČR - úvod str. 26 (společně)
PS 4 str. 15/cv. 5,6
PS 5 str. 28 a slepá mapa ČR povrch (uprostřed sešitu)
zápis  po probrání v GOOGLE UČEBNĚ 

hudební výchova
GOOGLE UČEBNA - úkol

matematika
vypočítejte příklady: 11/1,2;   12/1,2;   13/2,3,4;  14/3; 15/1,2,3


týden 1. března - 5. března

sloh
PS str. 15 cv. 1 - vyberte si osobnost, která je pro vás zajímavá (stejné,  jako jsme již dělali - pro připomenutí - Karel Čapek, Josef Čapek, Rowlingová) a napište mi vybraná jména na chat. Napište, proč vás tato osobnost zaujala

český jazyk
učebnice str. 82, 83, 85, 86 - společně
nakopírované listy s přídavnými jmény (cvičení budou upřesněna během online výuky)
PS str. 8/cv. 1

anglický jazyk
Lekce 19 - učebnice str. 44, 45
PS str. 48,49
překlad viz GOOGLE UČEBNA

přírodověda
učebnice str. 53, 54
PS str. 32
zápis viz GOOGLE UČEBNA (po probrání)

vlastivěda
učebnice VL 4 str. 24 - 25
zápis viz GOOGLE UČEBNA (po probrání)
PS str. 14, 15 (společně)  

matematika
vypočítejte příklady: 11/3, 4, 5;   12/3, 4, 5, 6;   13/1, 5, 6;  14/1, 2

týden 25. ledna - 29. ledna
český jazyk
učebnice str. 67 společně
list - částečně společně (zbylá cvičení samostatně)
PS str. 37 - 40  společně při online výuce, zbytek samostatně 

anglický jazyk
lekce 16 - učebnice str. 36, 37
slovní zásoba lekce 16
Wocabee lekce  5/16 a lekce 5/16 věty
PS str. 40, 41

přírodověda
učebnice str. 48,49
PS str. 30
zápis viz Google učebna (až po probrání při online výuce)

vlastivěda
Zlínský kraj
PS Zlínský kraj + list Zlínský kraj (společně)
Google učebna - video (shlédnout ještě před čtvrteční hodinou)

matematika
dopočítejte příklady od strany 42 do konce pracovního sešitu, abychom po prázdninách mohli začít v novém
do středy 18. listopadu

český jazyk
učebnice str. 38 společně
PS str. 21/cv. 1,2,3
list str. 18/f

anglický jazyk
PS str. 22
slovíčka lekce 9 - WOCABEE (po probrání při online výuce)

matematika  
GOOGLE UČEBNA - matematika - HLODAVCI

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

český jazyk
učebnice str. 35 - společně
pracovní list str. 27/cv. b společně, cv. c, d samostatně
pracovní list str, 17 - celá (cv. 34 a, b společně) , str. 18/e

čtení
Pokračujte v Čítance pro 4.ročník - každý si najde dle záložky, kde skončil a udělá alespoň 3 stránky

anglický jazyk
lekce 8 - společně
PS str. 20, 21
Wocabee lekce 5/8 výrazy, lekce 5/8 slovesa, lekce 5/ Jobs 1, lekce 5/ Jobs 2 - povinné balíčky
Wocabee soutěž
Wocabee písemka (lekce 6,7 slovíčka), hra - po dohodě

přírodověda
učebnice str. 24, 25 (společně)
PS str. 14
zápis po probrání v GOOGLE UČEBNĚ

vlastivěda
Plzeňský kraj - učebnice 5 str. 30
PS 5 Plzeňský kraj - společně
list Plzeňský kraj
GOOGLE UČEBNA video

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si slovní úlohy, vypracujte cvičení na  straně 22 až 25. Na každé straně můžete vynechat 1 celé cvičení

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
učebnice str. 32 - 36 (společně)
PS str. 19
učebnice str. 36/cv. 5 - napsat

anglický jazyk
lekce 7 - str. 16, 17 -  dokončení 
PS str. 19 
lekce 8 - slovíčka  - napsat na kartičky (po online výuce)
Wocabee - lekce 8 
úkol GOOGLE UČEBNA

přírodověda
Botanické a zoologické zahrady - dokončení
Vesmír - úvod - učebnice str. 23
zápis viz GOOGLE UČEBNA

vlastivěda
učebnice 4/ str. 14 - Jihočeský kraj
PS 5/str. 10 - společně
list Jihočeský kraj (až po online výuce)
GOOGLE UČEBNA video

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  straně 17, 18 a 20, 21.
Nápověda v učebnici na stranách 29-31.

čtení
Pokračujte v Čítance pro 4.ročník - každý si najde dle záložky, kde skončil a udělá alespoň 3 stránky


týden 26. října - 30. října

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  straně 16.

český jazyk
PS str. 20 - celá 
Každodenní úkol ze čtení

anglický jazyk
WOCABEE - otestovat všechny balíčky (soutěž)
PS str. 18

přírodověda
Prezentace Zoologické a botanické zahrady

vlastivěda
PS 4 str. 5 - celá
PS  5 str.9 - udělat zápis viz GOOGLE UČEBNA 

týden 19. října - 23. října

český jazyk:
učebnice str. 29, 30 (společně)
učebnice str. 30 - žlutý rámeček - do sešitu si vypsat změny souhlásek a příklad
učebnice str. 30/cv. 4 - napsat do sešitu
PS str. 17
Každodenní úkol ze čtení

anglický jazyk:
lekce 6 - učebnice str. 14, 15 - společně
učebnice str. 15/cv. 3 - napiš, kdo v čem vyniká
PS str. 16, 17
WOCABEE lekce 6/výrazy

přírodověda:
učebnice str. 41, 42 - společně
PS str. 23, 24

vlastivěda:
Praha - naše hlavní město; Středočeský kraj (společně)
úkoly až po online výuce
GOOGLE UČEBNA - prezentace
 
matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  stranách 13 15.
Geometrie - zatím nebude, rýsovat budeme až opět ve škole.

________________________________
týden 14. října - 16. října

čtení

sloh

český jazyk: 
společně učebnice str. 25 a opakování zdvojených souhlásek
učebnice str. 25/cv. 3 - napsat do sešitu 
PS str. 15/cv. 1,2
list - bude upřesněno při videokonferenci

anglický jazyk:
společně procvičování lekce 5
PS str. 14, 15
úkol v GOOGLE UČEBNĚ 
slovíčka lekce 6 - společně + Wocabee lekce 5/6

přírodověda:
polární pás, tundry - učebnice str.40
zápis viz GOOGLE UČEBNA - po probrání při videokonferenci 
PS str. 21  

vlastivěda:
Hlavní město Praha - společně
úkoly až po videovýuce

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky délky na straně 12 (celou)
zkontrolujeme si příští týden, až se uvidíme na obrazovkách ;o)


Comments