5_ročník


do středy 18. listopadu

český jazyk
učebnice str. 38 společně
PS str. 21/cv. 1,2,3
list str. 18/f

anglický jazyk
PS str. 22
slovíčka lekce 9 - WOCABEE (po probrání při online výuce)

matematika  
GOOGLE UČEBNA - matematika - HLODAVCI

týden 9.listopadu -13.listopadu

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

český jazyk
učebnice str. 35 - společně
pracovní list str. 27/cv. b společně, cv. c, d samostatně
pracovní list str, 17 - celá (cv. 34 a, b společně) , str. 18/e

čtení
Pokračujte v Čítance pro 4.ročník - každý si najde dle záložky, kde skončil a udělá alespoň 3 stránky

anglický jazyk
lekce 8 - společně
PS str. 20, 21
Wocabee lekce 5/8 výrazy, lekce 5/8 slovesa, lekce 5/ Jobs 1, lekce 5/ Jobs 2 - povinné balíčky
Wocabee soutěž
Wocabee písemka (lekce 6,7 slovíčka), hra - po dohodě

přírodověda
učebnice str. 24, 25 (společně)
PS str. 14
zápis po probrání v GOOGLE UČEBNĚ

vlastivěda
Plzeňský kraj - učebnice 5 str. 30
PS 5 Plzeňský kraj - společně
list Plzeňský kraj
GOOGLE UČEBNA video

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si slovní úlohy, vypracujte cvičení na  straně 22 až 25. Na každé straně můžete vynechat 1 celé cvičení

týden 2. listopadu - 6. listopadu
český jazyk
učebnice str. 32 - 36 (společně)
PS str. 19
učebnice str. 36/cv. 5 - napsat

anglický jazyk
lekce 7 - str. 16, 17 -  dokončení 
PS str. 19 
lekce 8 - slovíčka  - napsat na kartičky (po online výuce)
Wocabee - lekce 8 
úkol GOOGLE UČEBNA

přírodověda
Botanické a zoologické zahrady - dokončení
Vesmír - úvod - učebnice str. 23
zápis viz GOOGLE UČEBNA

vlastivěda
učebnice 4/ str. 14 - Jihočeský kraj
PS 5/str. 10 - společně
list Jihočeský kraj (až po online výuce)
GOOGLE UČEBNA video

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  straně 17, 18 a 20, 21.
Nápověda v učebnici na stranách 29-31.

čtení
Pokračujte v Čítance pro 4.ročník - každý si najde dle záložky, kde skončil a udělá alespoň 3 stránky


týden 26. října - 30. října

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  straně 16.

český jazyk
PS str. 20 - celá 
Každodenní úkol ze čtení

anglický jazyk
WOCABEE - otestovat všechny balíčky (soutěž)
PS str. 18

přírodověda
Prezentace Zoologické a botanické zahrady

vlastivěda
PS 4 str. 5 - celá
PS  5 str.9 - udělat zápis viz GOOGLE UČEBNA 

týden 19. října - 23. října

český jazyk:
učebnice str. 29, 30 (společně)
učebnice str. 30 - žlutý rámeček - do sešitu si vypsat změny souhlásek a příklad
učebnice str. 30/cv. 4 - napsat do sešitu
PS str. 17
Každodenní úkol ze čtení

anglický jazyk:
lekce 6 - učebnice str. 14, 15 - společně
učebnice str. 15/cv. 3 - napiš, kdo v čem vyniká
PS str. 16, 17
WOCABEE lekce 6/výrazy

přírodověda:
učebnice str. 41, 42 - společně
PS str. 23, 24

vlastivěda:
Praha - naše hlavní město; Středočeský kraj (společně)
úkoly až po online výuce
GOOGLE UČEBNA - prezentace
 
matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  stranách 13 15.
Geometrie - zatím nebude, rýsovat budeme až opět ve škole.

________________________________
týden 14. října - 16. října

čtení

sloh

český jazyk: 
společně učebnice str. 25 a opakování zdvojených souhlásek
učebnice str. 25/cv. 3 - napsat do sešitu 
PS str. 15/cv. 1,2
list - bude upřesněno při videokonferenci

anglický jazyk:
společně procvičování lekce 5
PS str. 14, 15
úkol v GOOGLE UČEBNĚ 
slovíčka lekce 6 - společně + Wocabee lekce 5/6

přírodověda:
polární pás, tundry - učebnice str.40
zápis viz GOOGLE UČEBNA - po probrání při videokonferenci 
PS str. 21  

vlastivěda:
Hlavní město Praha - společně
úkoly až po videovýuce

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky délky na straně 12 (celou)
zkontrolujeme si příští týden, až se uvidíme na obrazovkách ;o)


Comments