5_ročník

týden 26. října - 30. října

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  straně 16.

český jazyk
PS str. 20 - celá 
Každodenní úkol ze čtení

anglický jazyk
WOCABEE - otestovat všechny balíčky (soutěž)
PS str. 18

přírodověda
Prezentace Zoologické a botanické zahrady

vlastivěda
PS 4 str. 5 - celá
PS  5 str.9 - udělat zápis viz GOOGLE UČEBNA 

týden 19. října - 23. října

český jazyk:
učebnice str. 29, 30 (společně)
učebnice str. 30 - žlutý rámeček - do sešitu si vypsat změny souhlásek a příklad
učebnice str. 30/cv. 4 - napsat do sešitu
PS str. 17
Každodenní úkol ze čtení

anglický jazyk:
lekce 6 - učebnice str. 14, 15 - společně
učebnice str. 15/cv. 3 - napiš, kdo v čem vyniká
PS str. 16, 17
WOCABEE lekce 6/výrazy

přírodověda:
učebnice str. 41, 42 - společně
PS str. 23, 24

vlastivěda:
Praha - naše hlavní město; Středočeský kraj (společně)
úkoly až po online výuce
GOOGLE UČEBNA - prezentace
 
matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky, vypracujte cvičení na  stranách 13 15.
Geometrie - zatím nebude, rýsovat budeme až opět ve škole.

________________________________
týden 14. října - 16. října

čtení

sloh

český jazyk: 
společně učebnice str. 25 a opakování zdvojených souhlásek
učebnice str. 25/cv. 3 - napsat do sešitu 
PS str. 15/cv. 1,2
list - bude upřesněno při videokonferenci

anglický jazyk:
společně procvičování lekce 5
PS str. 14, 15
úkol v GOOGLE UČEBNĚ 
slovíčka lekce 6 - společně + Wocabee lekce 5/6

přírodověda:
polární pás, tundry - učebnice str.40
zápis viz GOOGLE UČEBNA - po probrání při videokonferenci 
PS str. 21  

vlastivěda:
Hlavní město Praha - společně
úkoly až po videovýuce

matematika  
Pracovní sešit - zopakujte si jednotky délky na straně 12 (celou)
zkontrolujeme si příští týden, až se uvidíme na obrazovkách ;o)


Comments