Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhl od 1. května do 15. května 2020 distanční formou. Zápis se uskutečnil bez přítomnosti dětí a rodičů. 
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání můžete stáhnout na této stránce dole nebo si ji v dopoledních hodinách můžete vyzvednout v budově MŠ v Leštině - u vstupu. Tamtéž je možno vyplněné žádosti odevzdávat. 
Případně je možné žádost zaslat elektronicky pomocí datové schránky nebo e-mailem jako dokument opatřený elektronickým podpisem.

K žádosti prosím doložte kopii očkovacího průkazu.

Bližší informace na tel. 775 569 552 - Jan Mikeš


 
Své děti můžete zapsat do mateřské školky kdykoli v průběhu roku.  I v tomto školním roce nabízíme umístění 24 dětí v jedné třídě MŠ.