Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhl ve čtvrtek 23. května 2019 od 14.oo do 16.oo hod. v budově mateřské školy.
S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem (potvrzení nutné pouze pro děti, které jdou k zápisu do MŠ poprvé). Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnou a vytisknout na této stránce.
 
Své děti můžete zapsat do mateřské školky kdykoli v průběhu roku.  I v tomto školním roce nabízíme umístění 24 dětí v jedné třídě MŠ.