Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne od 2. května do 15. května 2021 distanční formou. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí a rodičů. 
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání můžete stáhnout na této stránce dole .
Žádost je možno zaslat elektronicky pomocí datové schránky nebo e-mailem jako dokument opatřený elektronickým podpisem.

Osobní předání žádosti nebo předání prázdného formuláře k vyplnění si prosím domluvte na tel. čísle 775 569 552.

K žádosti prosím doložte potvrzení od dětského lékaře, které je součástí přihlášky (druhá strana).

Bližší informace na tel. 775 569 552 - Jan Mikeš


 
Své děti můžete zapsat do mateřské školky kdykoli v průběhu roku.  I v tomto školním roce nabízíme umístění 24 dětí v jedné třídě MŠ.