rozvrh

Aktuální rozvrh:

týden 16.-20. 11. 2020

5. třída
Natálka, Michal, Maruška
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
čj     aj 
 Út - -státní svátek - - -
 Stvýuka veškole dle rozvrhu  


4. třída
většina hodin bude spojena, jinak platí:
skupina 1: Honzík, Nela, Šimon (čj1, aj1, př1, vl1, m1)
skupina 2: Dan. Kristýnka (čj2, aj2, př2, vl2, m2)
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
 čj meet aj meet
  
 Út --státní svátek--
 Stvýukaveškoledlerozvrhu 


3. třída
skupina 1: Daniela, Štěpán, Tadeáš, Václav (čj1, aj1, prv1, m1)
skupina 2: Eliška, Honzík, Petr (čj2, aj2, prv2, m2) + Tadeáš v pondělí čj a úterý m
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Poaj2aj1    čj1čj2  
 Út--státnísvátek--
 Stvýukaveškoledlerozvrhu 


2. třída
skupina 1: Alex, Andrejka, Tomáš, Natálka (čj1, prv1, m1)
skupina 2: Petr, Josef, Vojta, Vašek (čj2, prv2, m2)
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
 prv1 prv2    
 Út--státnísvátek ---
 Stvýukaveškoledlerozvrhu 
 

1. třída
Maru, Vali, Maty
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Počj    prv  
 Út -státnísvátek--
 Stvýukaveškoledlerozvrhu 


__________________________________________________________________________

týden 9.-13. 11. 2020 

5. třída
Natálka, Michal, Maruška
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
čj    aj 
 Út   př    
 St  čj     
 Čt
vl meetvl meet
m 
 Pá
aj

4. třída
většina hodin bude spojena, jinak platí:
skupina 1: Honzík, Nela, Šimon (čj1, aj1, př1, vl1, m1)
skupina 2: Dan. Kristýnka (čj2, aj2, př2, vl2, m2)
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
 čj meet čj meetm meet   
 Út aj meet   př meet čj meet 
 St


 
 Čt
vl meetvl meet

m meet
 Pá
aj meetčj1 sloh
čj2 sloh

3. třída
skupina 1: Daniela, Štěpán, Tadeáš, Václav (čj1, aj1, prv1, m1)
skupina 2: Eliška, Honzík, Petr (čj2, aj2, prv2, m2) + Tadeáš v pondělí čj a úterý m
v pátek na matematiku se zkusíme spojit všichni dohromady v 9.oo hodin, pozvánku, pomocí které se přihlásíte, naleznete v e-mailu.
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Poaj2aj1    čj1čj2  
 Út prv2 prv1m1 m2    
 Staj2aj1

 
 Čtprv2
čj1
prv1
čj2

  
 Páaj2aj1m meet
čj1čj2 

2. třída
skupina 1: Alex, Andrejka, Tomáš, Natálka (čj1, prv1, m1)
skupina 2: Petr, Josef, Vojta, Vašek (čj2, prv2, m2)
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
 prv1 prv2    
 Útčj2    m1 m2  čj1
 St
prv1prv2 
 Čt


 Pá

čj2čj1m1m2

1. třída
Maru, Vali, Maty
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Počj  m  prv  
 Út   čj    
 Stčjprv 
 Čtm

 
 Páčj 

__________________________________________________________________________
platné jsou rozvrhy tříd nahoře, zde je pouze pomůcka, aby se nám nekryly hodiny... nezahrnuje týdenní změny.

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
1 2 3 4 5 6 7
po čj1 čj5 čj41 čj42 čj31 čj32 aj5 pa
    m1 m41 m42 m5   mk
aj32 aj31 prv21 prv22 prv1     pe
út čj22 aj41 aj42 př5 př41 př42 čj21 pa
    m31 m32 m21 m22   mk
prv32 prv31           pe
st čj1 čj5 čj41 čj42 čj31 čj32 aj5 pa
              mk
aj32 aj31 prv21 prv1 prv22     pe
čt čj22 aj41 aj42 vl5 +mee  +vl41/2   čj21 pa
    m1     m5 m4mee mk
prv32 prv31           pe
čj1 čj5 čj22 čj21 čj31 čj32 aj5 pa
    m31 m32 m21 m22   mk
aj32 aj31           peComments