rozvrh

Aktuální rozvrh:

týden 1.-5. 3. 2021 

5. třída
meet
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Počj meet
mslohvl meet 
 Út aj meet 
př meet   
 St čj meetmvl meet 
 Čtaj meetpř meet 
 Páčj meetaj meet

4. třída
meet
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
čj meet 
mvl meet  
 Út př meetaj meetsloh 

 
 St
čj meet mvl meet 
 Čt

aj meetpř meet
 Pá
čj meet
aj meet

3. třída
meet
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Poaj čj meet
m 
 Út aj čtení
čj meet   
 Staj
čj meet
m
 
 Čt
prv

čj meet  
 Páprvsloh 

2. třída
meet
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
 prvčj meet
  
 Út

mprv
 St

čj meet
 
 Čtčtení

 Páčj meet
m

1. třída
hangouts
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
prv 
čj  
 Út  prv čj  
 St

 
 Čt

čj 
 Pá
mčj 

  .:KONEC AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ:.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

týden záloha - NEPLATNÉ...

5. třída
Natálka, Michal, Maruška
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
čj    aj 
 Út   př    
 St  čj     
 Čt
vl meetvl meet
m 
 Pá
aj

4. třída
většina hodin bude spojena, jinak platí:
skupina 1: Honzík, Nela, Šimon (čj1, aj1, př1, vl1, m1)
skupina 2: Dan. Kristýnka (čj2, aj2, př2, vl2, m2)
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
 čj meet čj meetm meet   
 Út aj meet   př meet čj meet 
 St


 
 Čt
vl meetvl meet

m meet
 Pá
aj meetčj1 sloh
čj2 sloh

3. třída
skupina 1: Daniela, Štěpán, Tadeáš, Václav (čj1, aj1, prv1, m1)
skupina 2: Eliška, Honzík, Petr (čj2, aj2, prv2, m2) + Tadeáš v pondělí čj a úterý m
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Poaj2aj1    čj1čj2  
 Út prv2 prv1m1 m2    
 Staj2aj1

 
 Čtprv2
čj1
prv1
čj2

  
 Páaj2aj1m meet
čj1čj2 

2. třída
skupina 1: Alex, Andrejka, Tomáš, Natálka (čj1, prv1, m1)
skupina 2: Petr, Josef, Vojta, Vašek (čj2, prv2, m2)
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Po
 prv1 prv2    
 Útčj2    m1 m2  čj1
 St
prv1prv2 
 Čt


 Pá

čj2čj1m1m2

1. třída
Maru, Vali, Maty
  12346
  8.oo8.3o9.oo9.3o10.oo10.3011.oo 
 Počj  m  prv  
 Út   čj    
 Stčjprv 
 Čtm

 
 Páčj 

__________________________________________________________________________
platné jsou rozvrhy tříd nahoře, zde je pouze pomůcka, aby se nám nekryly hodiny... nezahrnuje týdenní změny.

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
1 2 3 4 5 6 7
po čj5 čj4 čj3 čj2 čj1 vl4-5   pa
    m5 m4 m3     mk
aj3 prv1 prv2 sloh5       pe
út aj5 př4 aj4 př5 čj3 čj1   pa
    m2 m1       mk
aj3 čtení3 prv1 sloh4 prv2     pe
st čj5 čj4 čj3 čj2   vl4-5   pa
    m5 m4 m3     mk
aj3             pe
čt aj5 př5 aj4 př4 čj3 čj1   pa
              mk
čt2 prv3           pe
čj2 čj5 čj4 aj5 čj1 aj4   pa
    m2 m1       mk
prv3 sloh3           pe

Comments