Zápis do první třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 proběhne během dubna 2021.

Dle upřesnění MŠMT, vzhledem k situaci, proběhne zápis do základní školy distančně v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2021. V tomto termínu prosím o podání žádosti o přijetí jednou z těchto možností: elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem, písemně poštou nebo osobně pokud to bude možné - ideálně po tel. domluvě na čísle 775 569 552.


  • k zápisu "jdou" děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let
  • k zápisu zašlete případně žádost o odklad, pokud budete žádat o odklad školní docházky
  • k žádosti o odklad školní docházky musí být přiloženo také posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa; začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku) 
 


 

 
 
 
 
 
 
zde si můžete stáhnou vzory žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání případně o odklad školní docházky: 
ĉ
Jan Mikeš,
8. 3. 2021 14:43
Ċ
Jan Mikeš,
8. 3. 2021 14:43
ĉ
Jan Mikeš,
8. 3. 2021 15:24
Ċ
Jan Mikeš,
8. 3. 2021 15:24