Zápis do první třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 proběhne během dubna 2020.

Dle platného nařízení vlády proběhne zápis formálně, bez účasti dětí. Žádost o přijetí můžete stáhnout na této stránce. 

Vyplněné žádosti mohou rodiče doručit elektronicky pokud připojí uznávaný elektronický podpis nebo pomocí datové schránky (ID datové schránky: 97ekm7i).
Dále je možno žádost zaslat poštou, případně se dohodneme na jiném postupu (tel.: 775 569 552)

Sběr žádostí bude probíhat do pátku 24. dubna 2020. 
 

  • k zápisu "jdou" děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let
  • k zápisu zašlete případně žádost o odklad, pokud budete žádat o odklad školní docházky
  • k žádosti o odklad školní docházky musí být přiloženo také posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa; začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku) 
 


 

 
 
 
 
 
 
zde si můžete stáhnou vzory žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání případně o odklad školní docházky: 
ĉ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:06
Ċ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:06
ĉ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:05
Ċ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:05