Zápis do první třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 proběhl 4. dubna 2019.
(od 14.oo do 16.oo hodin v budově ZŠ Dobrnice)
Do první třídy bylo zapsáno 10 žáků.
 

  • k zápisu jdou děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let
  • k zápisu se dostavte i pokud budete žádat o odklad školní docházky
  • s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a případně další důležité dokumenty (k žádosti o odklad školní docházky musí být přiloženo také posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa; začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku) 
 
Pokud máte zájem zapsat Vaše dítě do naší školy a tento termín Vám nevyhovuje je možné se dohodnout na jiném vhodnějším termínu, nejpozději však do 30. dubna.

 

 
 
 
 
 
 
zde si můžete stáhnou vzory žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání případně o odklad školní docházky: 
ĉ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:06
Ċ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:06
ĉ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:05
Ċ
Jan Mikeš,
4. 2. 2013 2:05